Tidpunkter för ekonomisk information

Delårsrapport kvartal 3 2021: 18 november 2021

Bokslutskommuniké 2021: 24 februari 2022

Delårsrapport kvartal 1 2022: 19 maj 2022