Finansiell kalender

Tidpunkter för ekonomisk information

Halvårsrapport 2021: 26 augusti 2021

Delårsrapport kvartal 3 2021: 18 november 2021

Årsrapport 2021: 10 mars 2022

Delårsrapport kvartal 1 2022: 19 maj 2022