Tinnitus och hur det kan vara kopplat till TMJ (Temporomandibular Joint)

För det mesta är Tinnitus (ringningar i öronen) förknippad med ålders- eller bullerrelaterad hörselnedsättning. I artikeln som är länkad skriver Healthline att monterande bevis har hittats att i ett mindre antal fall kan käkledsstörningar (TMJ) vara en grundorsak till tinnitus istället för hörselnedsättning. Klicka på källa / Source och läs hela artikeln (Engelsk artikel)

Personer med subjektiv tinnitus hör oroande ljud, såsom ringningar, surrande och brummande, som är omärkliga för andra. Detta tillstånd blir vanligare när människor åldras och börjar tappa hörseln. 

Däremot påverkar tinnitus i samband med TMJ-störningar vanligtvis en yngre demografi. Det är också vanligare hos personer som tilldelades kvinna vid födseln än de som tilldelades man vid födseln. 

I artikeln som är länkad utforskar Healthline sambandet mellan tinnitus och TMJ-störningar. De diskuterar också potentiella behandlingar som kan ge lindring för båda tillstånden. 

Source