TRT - resultat efter ett års behandling

Läs mer om effekten av att behandla sig med TRT. Denna artikel beskriver långtidseffekten av behandlingen. ”Totalt hade 80% av patienterna ett tillfredsställande effekt efter 1 års behandling”

46 patienter studerades (30 män, 16 kvinnor). Patienterna valdes ut från en ÖNH-klinik. Patienter med betydande psykisk funktionsnedsättning exkluderades. Patienterna granskades två gånger av sin läkare och 5 gånger av en terapeut under 12 månader. Behandlingen bestod av 8 timmars stimulering av vitt brus under natten, med progressivt ökande intensitet. Även om flera objektiva bedömningar av svar gjordes, ansågs patienters subjektiva vittnesmål vara en mer korrekt signal om framgång. Läs mer på nedan länken.(Engelsk artikel)

Source