Effekten av Tinnitus Retraining Therapy

Tinnitus Retraining Therapy eller TRT visar sig vara en av de mest effektivaste behandlingar som finns för tinnitus. Länken nedan är kopplad till en studie som visar effekterna av en sådan behandling. TRT är en populär terapiform som kombinerar direktivrådgivning och akustisk terapi för att främja tillvänjning och minska irritationen och medvetenheten om tinnitus.

Tekniken kombinerar akustisk berikning och direktivrådgivning för att underlätta tillvänjning till tinnitusuppfattningen genom att uppenbarligen ta bort den känslomässiga reaktionen på den subjektiva känslan. Akustisk berikning kan implementeras med vita brusgeneratorer, hörapparater eller kombinationsapparater (hörapparater och ljudgeneratorer i en enda enhet).

Direktivrådgivning är en kritisk komponent i TRT som är utformad för att ta itu med falska uppfattningar, känslomässiga reaktioner och kognitiva snedvridningar relaterade till tinnitus. Detta uppnås genom utbildning, avmystifiering och användning av exempel och analogier som illustrerar de teoretiska mekanismerna varigenom tinnitus blir besvärande, påträngande och störande.

Klicka på källa för att läs hela artikeln (Engelsk artikel)  

Hör gärna av dig om du vill veta mer om hur vi på Duearity behandlar tinnitus.

Source