Fördelar med Tinnitus Retraining Therapy

Kan du dra nytta av Tinnitus Retraining Therapy? Tinnitus är ett resultat av hjärnans uppfattning om ljud när det inte finns något ljud. Det framträder oftast naturligt på grund av åldrande eller är ett resultat av överexponering för höga volymer under en livstid. Patienter med tinnitus kan också uppleva låg tolerans mot ljud eller överkänslighet mot högfrekvent ljud.

Tinnitus Retraining Therapy är en tillvänjningsmodell för att behandla människor med tinnitus. TRT försöker göra det möjligt för människor att lära sig att leva med det. Det innebär att det finns en icke-auditiv komponent i problemet kring tinnitus, som involverar det limbiska systemet och det autonoma nervsystemet inuti hjärnan. Denna del av hjärnan är ansvarig för länken mellan minne och känslor, tillsammans med kamp- eller flyktresponsen.  Dessa system inuti hjärnan är ansvariga för svårighetsgraden av tinnitus och den stress och ångest som är associerad med det.

Klicka på källa för att läs hela artikeln (Engelsk artikel)  

Source