Olika typer av mediciner som kan orsaka tinnitus

Ett brett utbud av receptbelagda och receptfria läkemedel är potentiellt skadliga för öronen. Ototoxiska läkemedel kan potentiellt orsaka tinnitus genom att skada sensoriska celler som finns i innerörat. Dessa celler behövs för balans och hörsel.

Symtom på tinnitus kan försvinna när medicineringen avbryts eller doseringen ändras. Men i vissa fall kan tinnitus orsakad av ototoxiska läkemedel vara långvarig eller permanent.

Inte alla som tar en ototoxisk medicin kommer att utveckla tinnitus. Riskfaktorer, såsom exponering för högt ljud när du tar medicinen, kan öka din risk.

I den artikeln skriven av Healthline kommer de att gå över några vanliga typer av ototoxiska mediciner samt vad du kan göra för att undvika tinnitus.

Klicka på källa för att läs hela artikeln (Engelsk artikel)

Source