Webinar - Varför vi utveckla vår produkt Tinearity G1

I vårt första webinar berättar grundaren Peter Arndt och VD - Fredrik Westman anledningen till att vi tar varför vi tar fram vår första generation av hjälpmedel för att lindra tinnitus. Frågeställningar kring produktens kommande CE-märkning berörs tillika vissa produkten upp och en kort instruktion av hur den används visas upp.