Vår resa

Tinearity G1 är en produkt som utvecklas av det svenska medicintekniska företaget Duearity AB. Bakom produkten står fyra entreprenörer som har lång erfarenhet av medicinteknik och som brinner för att utveckla produkter med en tydlig individ- och samhällsnytta.  

En av Duearitys grundare, Peter Arndt, har sedan lång tid tillbaka tinnitus och genomgick under åren 2015 - 2016 en TRT-behandling som innehöll KBT träning i kombination med att lyssna på ”white noise” (vitt brus) 8 timmar per dygn i en period av 12 månader. Peter kände att vitt brus gav en stor positiv lindring, men kunde konstatera att behandlingen utgjorde ett stort hinder i vardagen. Öronsnäckor gick inte att använda under arbetstid, då behandlingen måste ske utan avbrott och sömnen stördes av att sova med dem under en längre tid.

Med sin långa erfarenhet av produktutveckling inom medicinteknik såg Peter möjligheten att utveckla världens minsta och mest flexibla tinnitushjälpmedel som sänder vitt brus. Som VD och delägare i ett produktutvecklingsbolag så har Peter haft möjligheten att skapa en grupp experter inom medicinteknisk produktutveckling och som nu utvecklar Tinearity G1.

I januari 2023 blev Tinearity G1 CE-märkt, produktionsklar och färdig att levereras till personer runt om i Europa som vill behandla och lindra sin tinnitus med vitt brus.

Bolagsnamnet Duearity består av de engelska orden duo och öra, du och ditt öra. Vårt mål är att du och vår lösning tillsammans bemästrar din tinnitus.

Tinnitus Retraining Therapy device