Vi som står bakom Tinearity G1

Fredrik Westman är VD i Duearity AB. Han har tidigare varit verksam som VD och styrelseledamot i medicinteknikbolag.

Peter Arndt är styrelseledamot i Duearity AB och upphovsman till Tinearity G1. Han har verkat i en mängd olika företag under sina 30 år i branschen. Den gemensamma nämnaren är entreprenörskap, expansion och företagsutveckling starkt kopplat till innovativa medicintekniska produkter. 

Arash Golshenas är Chief Technology Officer i Duearity AB. Han har lång erfarenhet av projektledning, regulatoriska frågor och teknisk utveckling inom det medicintekniska området. 

Ali Jehanfard är styrelseledamot och teamleader i det tekniska utvecklingsarbetet i Duearity AB. Ali har lång erfarenhet av projektledning och teknisk utveckling inom det medicintekniska området.

Peter, Arash  och Ali driver tillsammans produktutvecklingsbolaget OIM Sweden AB med ett 40-tal anställda. 

Den gemensamma nämnaren mellan Fredrik, Peter, Arash och Ali, är viljan att utveckla medicintekniska produkter och tjänster som har en tydlig individ- och samhällsnytta. 

Teamet bakom Tinearity G1

Teamet bakom Tinearity G1