Vision & Mission

Att förbättra livet för dem som lider av tinnitus är ett långsiktigt arbete där har vi satt upp följande mål.

Mission 

Att ge människor med tinnitus hopp och möjlighet att njuta av ett normalt liv.

Vision

Att besegra tinnitus.

Behandla tinnitus med Tinnitus Retraining Therapy