Tinnitus, yrsel och trötthet

Tinnitus, yrsel och trötthet har ofta ett samband med varandra. De kan ha samma orsak eller påverka varandra. De kan också vara symtom på något annat som behöver behandlas.


;