⦿   7 av 10 FÅR SNABB LINDRING    ⦿   FÖR NORMALHÖRANDE    ⦿   BEHANDLA NÄR DU SOVER

Kunskapsbank - Tinearity G1

Manual-Tinearity

Användning av Tinearity G1

Tinearity G1 kommer att vara en medicintekniskt klassade produkt, enbart avsedd för behandling och lindring av Tinnitus, oavsett tidpunkt på dygnet. Omsorgsfullt designad av experter inom industridesign och medicinteknisk produktutveckling. Utvecklad för att vara en hjälp för dig med tinnitus i alla vardagliga situationer.

Vad skiljer Tinearity G1 ifrån andra behandlingsmetoder?

Skillnaden är att Tinearity G1 är liten och använder bone conduction technology. Det innebär att det vita bruset förs in i örat via skallbenet. Detta innebär i sin tur att örongången är fri och att man kan behandla och lindra tinnitus när man är på arbetet, på fritiden och under sömn.

Hur länge kan jag behandla tinnitus med Tinearity G1?

Tinearity G1 kommer att vara en medicintekniskt klassade produkt, enbart avsedd för att lindra och behandla tinnitus, oavsett tidpunkt på dygnet. När man genomgår TRT-behandling rekommenderas att man behandlar sin symptom med vitt brus 6–8 timmar per dag i 6–24 månader.

Medicintekniskt klassificerad

Vi vill erbjuda personer som har tinnitus en trygg, säker och exklusiv produkt och som är baserad på en vetenskapligt beprövad metod. Tinearity G1 kommer därför att genomgå omfattande tester och granskningar samt utvecklas enligt de regulatoriska medicintekniska krav som krävs för att CE-märka en produkt i klass lla.

Medicintekniskt klassificerad handlar om mängden tester, kvalitetssäkring och granskningar som både utvecklingsteamet och produkten utsätts för. Genom att objektivt bedöma klassningen med både interna och externa resurser har vi kommit fram till att Tinearity ska vara medicinteknik klass IIa. Jag är stolt över seriositeten i processen och teamets integritet! - Arash Golshenas, medgrundare Duearity AB

Etablerad metod för tinnitusbehandling

Att lindra och behandla tinnitus med vitt brus är en metod som funnits sedan mitten av 1990-talet och numera används den i stor utsträckning som en del i TRT (Tinnitus Retraining Thereapy). Vitt brus botar inte tinnitus, utan skapar för många lindring i en svår vardag. Enligt de många studier som är genomförda uppfattar merparten av dem som lyssnar på vitt brus en lindrande effekt på både kort och lång sikt.

Använd när och var du vill

Oavsett om du sover eller är på kontoret kan du använda Tinearity G1 på dina villkor. Då vi använder oss av bone conduction teknologi är hörselgången alltid fri och du hör ljud från omgivningen samtidigt som du inte riskerar irritation i hörselgången. Att kunna använda Tinearity G1 under längre perioder utan påfrestning är den stora fördelen jämfört med många andra produkter där man blockerar hörselgången. 

Känn dig fri

Vi erbjuder ett hjälpmedel som är flexibelt att användas för många av dem som lider eller besväras av tinnitus och som vill behandla eller lindra symptomen med hjälp av vitt brus.

Med flexibilitet menar vi att man ska kunna använda Tinearity G1 obehindrat i alla vardagssituationer utan att det stör vare sig dig eller andra. Tinearity G1 kan användas obemärkt i allehanda situationer, exempelvis på arbetet, träningen, i sömnen och på möten. Med Tinearity G1 är man helt enkelt fri att välja.