100% nöjd kundgaranti   •   Betala med Klarna   •   Behandla för 25 kr per dag

Kunskapsbank om tinnitus - brus i öron

Användning av Tinearity G1

Tinearity G1 kommer att vara en medicintekniskt klassade produkt, enbart avsedd för behandling och lindring av Tinnitus, oavsett tidpunkt på dygnet. Omsorgsfullt designad av experter inom industridesign och medicinteknisk produktutveckling. Utvecklad för att vara en hjälp för dig med tinnitus i alla vardagliga situationer.

Vad skiljer Tinearity G1 ifrån andra behandlingsmetoder?

Skillnaden är att Tinearity G1 är liten och använder bone conduction technology. Det innebär att det vita bruset förs in i örat via skallbenet. Detta innebär i sin tur att örongången är fri och att man kan behandla och lindra tinnitus när man är på arbetet, på fritiden och under sömn.

Hur länge kan jag behandla tinnitus med Tinearity G1?

Tinearity G1 kommer att vara en medicintekniskt klassade produkt, enbart avsedd för att lindra och behandla tinnitus, oavsett tidpunkt på dygnet. När man genomgår TRT-behandling rekommenderas att man behandlar sin symptom med vitt brus 6–8 timmar per dag i 6–24 månader.

Medicintekniskt klassificerad

Vi vill erbjuda personer som har tinnitus en trygg, säker och exklusiv produkt och som är baserad på en vetenskapligt beprövad metod. Tinearity G1 kommer därför att genomgå omfattande tester och granskningar samt utvecklas enligt de regulatoriska medicintekniska krav som krävs för att CE-märka en produkt i klass lla.

Medicintekniskt klassificerad handlar om mängden tester, kvalitetssäkring och granskningar som både utvecklingsteamet och produkten utsätts för. Genom att objektivt bedöma klassningen med både interna och externa resurser har vi kommit fram till att Tinearity ska vara medicinteknik klass IIa. Jag är stolt över seriositeten i processen och teamets integritet! - Arash Golshenas, medgrundare Duearity AB

Etablerad metod för tinnitusbehandling

Att lindra och behandla tinnitus med vitt brus är en metod som funnits sedan mitten av 1990-talet och numera används den i stor utsträckning som en del i TRT (Tinnitus Retraining Thereapy). Vitt brus botar inte tinnitus, utan skapar för många lindring i en svår vardag. Enligt de många studier som är genomförda uppfattar merparten av dem som lyssnar på vitt brus en lindrande effekt på både kort och lång sikt.

Använd när och var du vill

Oavsett om du sover eller är på kontoret kan du använda Tinearity G1 på dina villkor. Då vi använder oss av bone conduction teknologi är hörselgången alltid fri och du hör ljud från omgivningen samtidigt som du inte riskerar irritation i hörselgången. Att kunna använda Tinearity G1 under längre perioder utan påfrestning är den stora fördelen jämfört med många andra produkter där man blockerar hörselgången. 

Känn dig fri

Vi erbjuder ett hjälpmedel som är flexibelt att användas för många av dem som lider eller besväras av tinnitus och som vill behandla eller lindra symptomen med hjälp av vitt brus.

Med flexibilitet menar vi att man ska kunna använda Tinearity G1 obehindrat i alla vardagssituationer utan att det stör vare sig dig eller andra. Tinearity G1 kan användas obemärkt i allehanda situationer, exempelvis på arbetet, träningen, i sömnen och på möten. Med Tinearity G1 är man helt enkelt fri att välja. 

Symptom och orsaker till tinnitus

Det beräknas att cirka 10-15 procent av befolkningen upplever tinnitus någon gång. Cirka två procent av befolkningen har svår tinnitus, så svår att symptomen påverkar möjligheten att leva ett normalt liv. Många som är drabbade av tinnitus upplever sömnsvårigheter, oro, ångest, nedstämdhet, koncentrationsproblem och ljudöverkänslighet. Men många personer med tinnitus kan finna lugn, ro och balans och lära sig leva med symptomen.

Vad kan orsaken till tinnitus vara?

  • Buller 
  • Stress och depression 
  • Felaktigt bett och käkmuskulatur 
  • Muskelspänningar 
  • Biverkningar av läkemedel 
  • Hörselnedsättning  
  • Olika sjukdomar 
  • Virusinfektioner 
  • Fysiska skador, till exempel öron-, nack- och skallskador 
  • Vaskulära tillstånd 

Vad händer i örat när man får tinnitus?

Orsaken för tinnitus kan uppstå i innerörat till följd av akustisk chock, plötslig hörselnedsättning eller åldersbetingad hörselnedsättning. Forskare tror att vissa ljud vidarebefordras svagt eller inte alls till hjärnan på grund av skador på sinnescellerna i öronsnäckan.

Kan man få yrsel av tinnitus?

Tinnitus orsakas av olika rubbningar som påverkar hur hjärnan bearbetar ljud. Du kan känna yrsel och illamående om du har neurologisk tinnitus. Sensorisk tinnitus är i själva verket en form av subjektiv tinnitus.

Kan man må illa av tinnitus?

Tinnitus orsakas av olika rubbningar som påverkar hur hjärnan bearbetar ljud. Du kan känna yrsel och illamående om du har neurologisk tinnitus. Sensorisk tinnitus är i själva verket en form av subjektiv tinnitus. Vanligtvis är sensorisk tinnitus en konsekvens av nedsatt hörsel. Även om det inte finns något känt botemedel mot tinnitus, kan en tinnitusbehandlingsprogram hjälpa till att lindra dess negativa effekter. Sensorisk tinnitus är faktiskt en form av subjektiv tinnitus.

Varför känns det som dunkar i mitt öra?

Puls/dunkande känsla i örat är när man hör sina hjärtljud eller puls i örat. Detta kan beskrivas som ett dunkande strömningsljud från en kärlmissbildning eller ett överaktivt blodkärl nära örat. Det kan också bero på kontraktioner i mellanörats små muskler. Man brukar säga att sådan tinnitus är en form av objektiv tinnitus. Dessa ljud kan alltså observeras och registreras till skillnad från subjektiv tinnitus. Ibland kan din läkare till och med höra ljudet via stetoskop. Enbart ett fåtal procent av alla människor med tinnitus har en såkallad objektiv tinnitus.

Objektiv tinnitus är en form av tinnitus där ljudet som upplevs är dunkande eller rytmiskt i naturen. Detta skiljer sig från icke-objektiv tinnitus där ljudet kan beskrivas som konstant. Objektiv tinnitus kan orsakas av en rad olika faktorer, inklusive kärlproblem, som högt blodtryck eller en kärlmissbildning, eller från muskelspasmer i örat eller i närheten av örat. Andra orsaker kan inkludera en öroninfektion, hörselnedsättning, öronvax, eller en skada på huvudet eller nacken.  

Vitt brus kan hjälpa till att minska tinnitus för vissa personer. Vitt brus är en blandning av ljudfrekvenser som används för att maskera eller dölja tinnitusljudet. Genom att spela vitt brus på en behaglig nivå kan det hjälpa till att minska uppmärksamheten på tinnitusljudet och minska stress och oro som kan förvärra tinnitus. Vitt brus kan också hjälpa till att förbättra sömnen för personer som lider av sömnproblem på grund av tinnitus. 

Hur länge kan korttids tinnitus vara?

Det finns inget bra svar på frågan då det är väldigt individberoende.

Tinnitus kan komma efter du blivit utsatt för ett enstaka ljud som varit skadligt högt, som till exempel en explosion eller konsert. Denna form av tinnitus brukar försvinna när örat har läkt efter skadan, vilket kan ta upp till sex månader. 

Kan man få tinnitus av öronproppar?

Undvik att använda öronproppar för jämnan då du blir känsligare för ljud, dessutom hör du din tinnitus mer. Undvik inte vardagsljud, du ska inte utsätta dig för starka ljud.

Kan tinnitus komma plötsligt?

Ja, tinnitus kan komma plötsligt. När tinnitusljudet uppfattas kan det skapa starka känslor såsom frustration, rädsla, nedstämdhet osv. Dessa känslor kan i sin tur orsaka fysikaliska reaktioner som ångest och stress och detta förstärker tinnitussymptomen och gör att den onda cirkeln fortsätter.

Vem drabbas oftast av tinnitus?

De vanligaste orsakerna till tinnitus är att bullerskador på grund av att du har varit i miljöer med höga ljud eller drabbats nedsatt hörsel. Tinnitus kan uppstå i alla åldrar och är ett mycket vanligt problem som tyvärr kryper allt längre ned i åldrarna Det går inte alltid att få bort tinnitus, men det finns sätt att lindra besvären.

Är tinnitus en arbetsskada?

Har du råkat ut för starka ljud eller buller i arbetet som orsakat hörselskada är det en arbetsskada och du har rätt till ersättning för det.

Kan man få tinnitus som barn?

Tinnitus förekommer i alla åldrar, även hos barn, men den största gruppen med tinnitus är medelålders och uppåt. Öronsusningar är ofta länkat till nedsatt hörsel, särskilt hos äldre personer.

Behandla eller lindra tinnitus

Tinnitus förekommer i alla åldrar men har de senaste åren börjat drabba allt fler yngre personer. Symptomen kan ofta bli bättre med tiden och det finns olika möjligheter att lindra och minska besvären.  

Tinnitus kan i dagsläget inte botas. Men det finns en rad olika metoder för att lindra tinnitus. Exempel på några av dessa metoder är  

Hur undersöker man om man har tinnitus?

Det kan uppfattas som ett ihållande tjutande ljud, ett låg ton eller till och med en skiftande ton. Tinnitus kan vara ett surrande, väsande, tjutande eller klickande ljud i öronen som bara du kan höra. Typen och intensiteten av ljudet varierar från person till person och du kanske hör olika ljud från gång till gång.

Kan man träna bort tinnitus?

TRT- Tinnitus Retraining Therapy är en metod att omprogrammera upplevelsen av ljudet, den enda vedertagna behandlingsmetod som merparten av den vetenskapliga världen rekommenderar. Kognitiv beteendeterapi i kombination med vitt brus  lär en person med symptom att leva med sin tinnitus och 70-80% upplever en lindring.

Vad menas med tinnitus och hur kan man behandla tinnitus?

Man kan behandla tinnitus delvis genom att lyssna på vitt brus i kombination med KBT-behandling. Dock finns det en uppfattning om att inte blanda båda problemställningarna i en och samma hjälpmedel, varpå många väljer andra lösningar för att behandla sig.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

KBT (Kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Thearpy). Syftet är att förändra det egna förhållningssättet och inställningen till tinnitusljudet så att ljudet känns mindre besvärande eller inte besvärande över huvud taget.  

Tinnitus Retraining Therapy (TRT)

TRT (Tinnitus Retraining Therapy) syftar till att förmå hjärnan att reagera mindre negativt på tinnitusljudet, till exempel genom att använda vitt brus.  

Läs gärna mer om Tinnitus Retraining Therapy i artikeln nedan:

Hearing Health Foundation – The Tinnitus and Hyperacusis Issue

Ljudmaskering

Ljudmaskering innebär att man lyssnar på olika typer av ljud som avleder uppmärksamheten från det egna tinnitusljudet.

Terapi

Terapi i samarbete med psykolog som syftar till att bearbeta stress och depression. Fysioterapi, smärtlindring och bett fysiologisk behandling. 

Leva med tinnitus

Vi erbjuder ett hjälpmedel som är flexibelt att användas för många av dem som lider eller besväras av tinnitus och som vill behandla eller lindra symptomen med hjälp av vitt brus.

Med flexibilitet menar vi att man ska kunna använda Tinearity G1 obehindrat i alla vardagssituationer utan att det stör vare sig dig eller andra. Tinearity G1 kan användas obemärkt i allehanda situationer, exempelvis på arbetet, träningen, i sömnen, i duschen och på möten. Med Tinearity G1 är man helt enkelt fri att välja. 

Hur sover man med tinnitus?

Vanliga konsekvenser av tinnitus är till exempel sömnsvårigheter, koncentrationsproblem, oro och ångest, ljudöverkänslighet, social isolering, nedstämdhet, irritation och svårigheter att höra. Det är lätt att hamna i onda cirklar, med oro som leder till sömnsvårigheter som leder till ännu mer oro, som i sin tur kan leda till att ljudet blir ännu mer besvärande. 

De flesta lyckas bryta den onda cirkeln efter ett tag och hitta tillbaka till lugn och balans. Men om besvären fortsätter över längre tid är det viktigt att söka hjälp, till exempel KBT-behandling i kombination med vitt brusbehandling.

Är tinnitus permanent?

Alla som lider av tinnitus upplever symptomen och besvären olika. Tinnitus kan upplevas som ett ringande, surrande eller väsande ljud och kan vara tillfälligt eller permanent. Det finns i dagsläget ingen tinnitusbehandling som botar men det finns de som finns lindrar symptomen.

Kan man få tinnitus att försvinna?

De flesta som får tinnitus blir bättre av sig själva eller efter att de har fått behandling. Det finns ingen behandling som tar bort tinnitus, behandlingen går i stället ut på att lindra besvären och förbättra upplevelsen av de besvärande ljuden. 

Kan tinnitus som beror på stress försvinna?

Tinnitus kan minska eller försvinna om stressen också minskar, det är inte ovanligt att tinnitus ökar i samband med stress eller annan psykologisk belastning såsom depression eller trauma.

Hur är det att leva med tinnitus?

Ungefär 3-5% av en population har livspåverkande tinnitus som påverkar deras förmåga att leva ett normalt liv. De allra flesta som får tinnitus upplever ganska snart att ljudet efterhand blir mindre besvärande och tänker allt mindre på det tills det inte längre är ett problem. För en mindre grupp tar det längre tid att vänja sig och ljudet kan ge upphov till oro och ångest som ökar besvären.

Kan man lära sig leva med tinnitus?

Ja, TRT, Tinnitus Retraining Therapy, är en metod att omprogrammera upplevelsen av ljudet, den enda vedertagna behandlingsmetod som merparten av den vetenskapliga världen rekommenderar. Kognitiv beteendeterapi liknar TRT och lär patienten att leva med tinnitussymptomen och i kombination med vitt brusbehandling upplever 70-80% en lindring av sin tinnitus.

;