⦿   7 av 10 FÅR SNABB LINDRING    ⦿   FÖR NORMALHÖRANDE    ⦿   BEHANDLA NÄR DU SOVER

Finansiering

Att finansiera köpet av Tinearity G1

Du som anställd kan få din Tinearity G1 gratis genom din arbetsgivare eller genom din sjukvårdsförsäkring.

1 av 6 personer lider eller besväras av tinnitus och för många påverkas arbetsprestationen negativt.

Arbetsgivaren köper Tinearity G1 till dig som anställd

Arbetsgivaren har ett stort ansvar för åtgärder som syftar till att du som anställd  riskerar eller har drabbats av nedsatt arbetsförmåga, till exempel på grund av tinnitus. Därför kan Tinearity G1 vara en avdragsgill kostnad för arbetsgivare och en skattefri förmån för den anställde enligt bestämmelserna om förebyggande behandling och rehabilitering i inkomst-skattelagen.

Tinearity G1 ersätts genom din sjukvårdsförsäkring

Tinearity G1 kan förskrivas av en läkare till dig som har en sjukvårdsförsäkring genom din arbetsgivare. I sjukvårdsförsäkringen ingår olika hälsofrämjande tjänster och rehabiliteringsstöd vid sjukdom eller skada.

>>Ladda ner PDF som du kan ge till arbetsgivare eller försäkringsbolag.