100% nöjd kundgaranti   •   Betala med Klarna   •   Behandla för 25 kr per dag

Finansiering

Att finansiera köpet av Tinearity G1

Du som anställd kan få din Tinearity G1 gratis genom din arbetsgivare eller genom din sjukvårdsförsäkring.

6-7 procent av befolkningen lider eller besväras av tinnitus och för många påverkas arbetsprestatinen negativt.

Arbetsgivaren köper Tinearity G1 till dig som anställd

Arbetsgivaren har ett stort ansvar för åtgärder som syftar till att du som anställd  riskerar eller har drabbats av nedsatt arbetsförmåga, till exempel på grund av tinnitus. Därför kan Tinearity G1 vara en avdragsgill kostnad för arbetsgivare och en skattefri förmån för den anställde enligt bestämmelserna om förebyggande behandling och rehabilitering i inkomstskattelagen.

Tinearity G1 ersätts genom din sjukvårdsförsäkring

Tinearity G1 kan förskrivas av en läkare till dig som har en sjukvårdsförsäkring genom din arbetsgivare. I sjukvårdsförsäkringen ingår olika hälsofrämjande tjänster och rehabiliteringsstöd vid sjukdom eller skada.