Introducerar

Relieve your tinnitus on your terms

Förboka Om behandlingen Håll dig uppdaterad

TinearityTM System

Tinnitus är en väldigt vanlig åkomma som 15–20 procent av världens befolkning upplever i någon grad. Trots det har det inte funnits något sätt att behandla och lindra symptomen effektivt och på dina egna villkor - förrän nu. Med Tinearity G1 , som bygger på vetenskaplig forskning och som har utvecklats av experter, kan du behandla din tinnitus när och var du vill.

Linda tinnitus på dina villkor

Se hur våra utvecklare beskriver tekniken bakom Tinearity G1 samt vad de som testat den säger.

Fakta om tinnitus

Ursprunget till TRT (Tinnitus Retraining Therapy)

Artikel publicerad av Pawel J. Jastreboff april 1998. För femton år sedan kunde jag knappt begreppet tinnitus. Vid den tiden åtog jag mig utmaningen att skapa en djurmodell av tinnitus och att arbeta med mekanismerna bakom detta fenomen. I mitten av 1980-talet, när jag arbetade vid Yale University, skapade jag den neurofysiologiska modellen för tinnitus, som postulerade involveringen av det limbiska (emotionella) och det autonoma nervsystemet i tinnitus, och pekade på den avgörande roll som det limbiska systemet spelar. Klicka på källa / Source och läs hela artikeln (Engelsk artikel)

Att behandla tinnitus i sin vardag

Att leva och att behandla sin tinnitus i sin vardag är fullt med utmaningar. Behandlingsmetoden som benämns TRT (tinnitus retraining therapy) är en kombination av att lyssna på vitt brus konstant utan avbrott i 6-8 timmar per dag under en period av 6 – 24 månader och samtidigt gå i KBT (kognitiv beteendeterapi).

Dags att ta folksjukdomen tinnitus på allvar

Uppemot 20 procent av svenskarna upplever tinnitus. För flertalet är det ett tillfälligt symptom efter att ha utsatts för exempelvis stress eller höga ljudnivåer, men för uppemot två till tre procent av befolkningen är det ett symptom som har stor påverkan på det dagliga livet. Tinnitus är den egna inre fienden som förstör glädjen i vardagen, beskär friheten och i många fall fråntar personen förmågan att arbeta, sova och delta i sociala sammankomster.