How it is to live with tinnitus

Hur är det att leva med tinnitus?

Tinnitus, ett ringande eller surrande ljud i öronen, kan leda till sömnsvårigheter, oro och ångest samt social isolering. Trots att det inte finns någon botande behandling, finns det metoder som kan lindra symptomen och hjälpa till att leva med tinnitus, såsom TRT och vitt brusbehandling. Nedan har vi nämn några vanliga frågor och svar kring att leva med tinnitus.

Hur sover man med tinnitus?

Vanliga konsekvenser av tinnitus är till exempel sömnsvårigheter, koncentrationsproblem, oro och ångest, ljudöverkänslighet, social isolering, nedstämdhet, irritation och svårigheter att höra. Det är lätt att hamna i onda cirklar, med oro som leder till sömnsvårigheter som leder till ännu mer oro, som i sin tur kan leda till att ljudet blir ännu mer besvärande. 

De flesta lyckas bryta den onda cirkeln efter ett tag och hitta tillbaka till lugn och balans. Men om besvären fortsätter över längre tid är det viktigt att söka hjälp, till exempel KBT-behandling i kombination med vitt brusbehandling.

Är tinnitus permanent?

Alla som lider av detta upplever symptomen och besvären olika. Det kan upplevas som ett ringande, surrande eller väsande ljud och kan vara tillfälligt eller permanent. Det finns i dagsläget ingen behandling som botar men det finns de som finns lindrar symptomen.

Kan tinnitus försvinna?

De flesta som får tinnitus blir bättre av sig själva eller efter att de har fått behandling. Det finns ingen behandling som tar bort tinnitus, behandlingen går i stället ut på att lindra besvären och förbättra upplevelsen av de besvärande ljuden. 

 

 

Kan stressrelaterad tinnitus försvinna?

Tinnitus kan minska eller försvinna om stressen också minskar, det är inte ovanligt att tinnitus ökar i samband med stress eller annan psykologisk belastning såsom depression eller trauma.

Hur är det att leva med tinnitus?

Ungefär 3-5% av en population har livspåverkande tinnitus som påverkar deras förmåga att leva ett normalt liv. De allra flesta som får tinnitus upplever ganska snart att ljudet efterhand blir mindre besvärande och tänker allt mindre på det tills det inte längre är ett problem. För en mindre grupp tar det längre tid att vänja sig och ljudet kan ge upphov till oro och ångest som ökar besvären.

Kan man lära sig leva med tinnitus?

Ja, TRT, Tinnitus Retraining Therapy, är en metod att omprogrammera upplevelsen av ljudet, den enda vedertagna behandlingsmetod som merparten av den vetenskapliga världen rekommenderar. Kognitiv beteendeterapi liknar TRT och lär patienten att leva med tinnitussymptomen och i kombination med vitt brusbehandling upplever 70-80% en lindring av sin tinnitus.

Hur kan vi på Duearity hjälpa dig?

Vi erbjuder ett hjälpmedel som är flexibelt att användas för många av dem som lider eller besväras av tinnitus och som vill behandla eller lindra symptomen med hjälp av vitt brus.

Med flexibilitet menar vi att man ska kunna använda Tinearity G1 obehindrat i alla vardagssituationer utan att det stör vare sig dig eller andra. Tinearity G1 kan användas obemärkt i allehanda situationer, exempelvis på arbetet, träningen, i sömnen, i duschen och på möten. Med Tinearity G1 är man helt enkelt fri att välja. 

Vill du köpa vår produkt Tinearity G1 kan du göra det genom att klicka här: Köp Tinearity G1

Hör gärna av dig om du vill veta mer om hur vi på Duearity behandlar tinnitus: info@duearity.com