Essential Oils Tinnitus

Pulserande ljud i örat, stress?

Att höra ett pulserande ljud i örat kan vara både irriterande och oroande. Man kan uppleva att man hör sina hjärtljud eller puls i örat, som ett dunkande eller susande ljud.

Detta kallas för pulserande tinnitus och är en form av objektiv tinnitus, vilket innebär att ljudet har en fysisk orsak och kan ibland höras av andra med hjälp av ett stetoskop.

Pulserande tinnitus kan bero på flera olika faktorer, till exempel:

Pulserande ljud i örat är ett vanligt fenomen som kan ha många olika orsaker. Det är inte farligt i sig, men det kan vara ett tecken på något annat som behöver utredas och behandlas. Därför är det viktigt att söka vård om man upplever pulserande tinnitus. Det finns ingen botande behandling för pulserande tinnitus, men det finns sätt att lindra besvären och lära sig leva med ljudet.

A man holding his ear and looking stressed out.

Några saker som kan hjälpa till att minska pulserande tinnitus är:

 

 

Pulserande tinnitus är inte farligt i sig, men det kan vara ett symtom på något annat som behöver utredas och behandlas. Därför är det viktigt att söka vård om man upplever pulserande ljud i örat, särskilt om det bara finns i ena örat, om det är ihållande eller om det förekommer tillsammans med andra besvär som yrsel, huvudvärk eller synpåverkan.

a doctor with an stethoscope and crossed arms.

För att få en diagnos och utesluta eventuella bakomliggande orsaker till pulserande tinnitus kan man behöva göra olika undersökningar hos en läkare, till exempel:

Behandlingen av pulserande tinnitus beror på vad som orsakar det. I vissa fall kan det räcka med att behandla den underliggande sjukdomen eller tillståndet som ger upphov till ljudet, till exempel med medicinering, kirurgi eller andra åtgärder. I andra fall kan det vara svårare att hitta en botande behandling och då handlar det mer om att lindra besvären och lära sig hantera ljudet.

Vi vill förändra och förbättra!

Vi på Duearity vill förbättra livskvaliteten för människor som lider av tinnitus och ge hopp och möjligheter för dem att njuta av livet.Därför har vi skapat en medicinteknisk produkt som kan användas när som helst under dygnet, eftersom tinnitus kan variera mycket från person till person när det gäller behandlings- och lindringstider.

Du kan läsa mer om behandlingen genom att klicka här: Behandling med Tinearity G1 

Hör gärna av dig om du vill veta mer om hur vi på Duearity behandlar tinnitus: info@duearity.com