Stress and tinnitus

Stress tinnitus

Stress tinnitus - vad är det och hur kan man behandla det?

Har du hört ett irriterande ljud i öronen som inte verkar komma från något håll? Kanske ett pipande, surrande eller brummande ljud som stör dig när du försöker sova, arbeta eller njuta av tystnaden? Då kan du ha drabbats av tinnitus, ett tillstånd som innebär att man hör ljud i öronen som inte har någon yttre källa.

 

Tinnitus är ett mycket vanligt problem som kan påverka människor i alla åldrar. Ungefär 15 procent av befolkningen har någon form av tinnitus. För de flesta är tinnituset lindrigt och går över av sig själv eller med hjälp av enkla åtgärder. Men för vissa kan tinnituset vara så högt och besvärande att det påverkar deras livskvalitet och psykiska hälsa.

 

Det finns många olika orsaker till tinnitus, men en av de vanligaste är stress. Stress är en naturlig reaktion på situationer som upplevs som hotfulla, krävande eller utmanande. Stress kan vara positiv och hjälpa oss att prestera bättre, men om stressen blir för hög eller långvarig kan den leda till negativa konsekvenser för vår hälsa och välbefinnande. En av dessa konsekvenser kan vara tinnitus.

 

I den här artikeln ska vi förklara vad stress är och hur det påverkar tinnitus. Vi ska också ge dig några tips på hur du kan lindra besvären av stress tinnitus och förbättra din livskvalitet.

 

 

Vad är stress och hur påverkar det tinnitus?

Stress är en naturlig reaktion på situationer som upplevs som hotfulla, krävande eller utmanande. Stress kan vara positiv och hjälpa oss att prestera bättre, men om stressen blir för hög eller långvarig kan den leda till negativa konsekvenser för vår hälsa och välbefinnande. En av dessa konsekvenser kan vara tinnitus.

Stress kan påverka tinnitus på flera sätt, stress kan:

Orsaka eller förvärra tinnitus genom att skada hörselnerven eller innerörat på grund av högt blodtryck, ökad puls eller spända muskler i nacke och käkar.

Göra att man blir mer uppmärksam på och störd av tinnitus genom att aktivera hjärnans larmsystem och minska hjärnans förmåga att filtrera bort ovidkommande ljud.

Starta negativa känslor och tankar som sedan leder till kroppsliga reaktioner. När hjärnans uppmärksamhet på tinnitus ökar kan det leda till exempelvis ökad anspänning, irritation, koncentrationssvårigheter och sömnproblem.

Hur kan man lindra besvären av stress tinnitus?

Det går oftast inte att få bort tinnitus helt, men det finns många sätt att lindra besvären och minska stressens inverkan på tinnitus. Några exempel är:

 

Vi vill förändra och förbättra!

Vårt mål är att förbättra vardagen för individer med tinnitus och ge dem hopp om att kunna njuta av livet igen. Därför har vi utvecklat en medicinteknisk produkt som kan användas vid vilken tidpunkt som helst, eftersom varje person upplever sin tinnitus olika och behöver olika behandlingstider.

Du kan läsa mer om behandlingen genom att klicka här: Behandling med Tinearity G1 

Hör gärna av dig om du vill veta mer om hur vi på Duearity behandlar tinnitus: info@duearity.com 

Glöm inte skriva upp dig på vårt nyhetsbrev för erbjudanden, webinars och event.