Buzzing in your ears

Susar i huvudet

Susar i huvudet. Det finns många olika orsaker till tinnitus, men en av de vanligaste är att man har utsatts för höga eller långvariga ljud utifrån. Andra orsaker kan vara nedsatt hörsel, öronsjukdomar, läkemedel, stress, blodtryck, blodbrist eller andra sjukdomar som påverkar hörselnerven eller blodkärlen i huvudet.

Har du någonsin upplevt att det susar i huvudet eller i öronen? Kanske har du hört ett brusande, ringande, tjutande eller pulserande ljud som inte verkar komma från någon yttre källa? Då kan du ha drabbats av tinnitus, ett tillstånd som innebär att man hör ljud som inte har någon yttre källa.

Tinnitus är ett mycket vanligt problem som kan påverka människor i alla åldrar. Ungefär 10-15 procent av befolkningen någon form av tinnitus. För många är tinnituset lindrigt och går över av sig själv eller med hjälp av enkla åtgärder. Men för vissa kan tinnitus vara så högt och besvärande att det påverkar deras livskvalitet och psykiska hälsa.

 

 

Det finns många olika orsaker till tinnitus, men en av de vanligaste är att man har utsatts för höga eller långvariga ljud utifrån. Andra orsaker kan vara nedsatt hörsel, öronsjukdomar, läkemedel, stress, blodtryck, blodbrist eller andra sjukdomar som påverkar hörselnerven eller blodkärlen i huvudet.

I den här artikeln ska vi förklara vad ett sus i huvudet är och hur det kan behandlas. Vi ska också ge dig några tips på hur du kan förebygga och lindra besvären av att det susar i huvudet.

Varför det susar i huvudet och hur känns det?

Susningar i huvudet kan vara tinnitus, som betyder att man hör ett ljud som skapas av hörselorganet själv och som inte kommer utifrån. Ljudet kan vara konstant eller komma och gå. Det kan också variera i styrka, tonhöjd och karaktär. Vissa upplever ett svagt sus eller brus i huvudet eller öronen. Andra hör ett starkt tjut, pip eller ringande ljud. En del hör ett pulserande ljud som följer hjärtslagen.

Att höra hur det susar i huvudet kan vara mycket störande och påverka ens vardag på olika sätt. Det kan till exempel göra det svårt att sova, koncentrera sig, lyssna på andra eller njuta av tystnad. Det kan också leda till stress, oro, irritation, nedstämdhet eller ångest.

Vad kan orsaka att det susar i huvudet?

Det finns många olika orsaker, men en av de vanligaste är att man har utsatts för höga eller långvariga ljud utifrån. Det kan till exempel vara musik, trafik, maskiner eller vapen. Höga ljud kan skada de små hårcellerna i innerörat som omvandlar ljudvågor till nervsignaler. När hårcellerna skadas kan de skicka felaktiga signaler till hjärnan som tolkas som ljud.

Andra orsaker till susar i huvudet kan vara:

 

 

 

Det finns inget botemedel för tinnitus, men det finns sätt att lindra symtomen och lära sig att leva med det. Du är inte ensam med ditt problem, och det finns hjälp att få.

Du kan läsa mer om behandlingen genom att klicka här: Behandling med Tinearity G1 

Hör gärna av dig om du vill veta mer om hur vi på Duearity behandlar tinnitus: info@duearity.com