Tinnitus Behandling

Tinnitus är ett tillstånd där man hör ljud som inte kommer från någon yttre källa. Det kan vara ett pipande, brusande, ringande eller surrande ljud som kan variera i styrka och frekvens. Tinnitus kan påverka ens livskvalitet och orsaka stress, sömnsvårigheter, koncentrationsproblem och depression.

Tinnitus är ett komplext fenomen som kan ha olika effekter på olika personer. Vissa yrken kan innebära en större risk för att utveckla tinnitus, till exempel musiker, industriarbetare, militärer och piloter. De utsätts ofta för höga ljudnivåer som kan skada hörseln och framkalla tinnitus. Därför är det viktigt att skydda öronen med hörselskydd när man befinner sig i bullriga miljöer.

Ålder är också en faktor som kan påverka tinnitus. Med åren försämras hörseln naturligt och det kan leda till att man hör mer av sitt eget blodflöde eller andra kroppsljud som blir uppfattade som tinnitus. Hälsoproblem som bidrar till tinnitus är exempel högt blodtryck, diabetes eller hjärt-kärlsjukdomar.

Det finns olika orsaker till tinnitus, såsom hörselskador, öroninfektioner, vaxproppar, åldersrelaterad hörselnedsättning, läkemedel och sjukdomar. Behandlingen av tinnitus beror på vad som ligger bakom problemet och hur mycket det stör den drabbade.

Det finns ingen universell tinnitus behandling som fungerar för alla med tinnitus, men det finns flera metoder som kan hjälpa till att lindra besvären.

 

 

Här är några av dem:

Ungefär 70-80 procent av dem som lider eller besväras av tinnitus hjälpta av TRT. Oavsett vad som orsakar ens tinnitus finns det hopp om att få lindring med problemet. 

Vi vill förändra och förbättra!

Vi på Duearity vill förbättra livskvaliteten för människor som lider av tinnitus och ge hopp och möjligheter för dem att njuta av livet.Därför har vi skapat en medicinteknisk produkt som kan användas när som helst under dygnet, eftersom tinnitus kan variera mycket från person till person när det gäller behandlings- och lindringstider.

Du kan läsa mer om behandlingen genom att klicka här: Behandling med Tinearity G1 

Hör gärna av dig om du vill veta mer om hur vi på Duearity behandlar tinnitus: info@duearity.com