Tinnitus brus i huvudet

Ständigt brus i huvudet: Kan det vara tinnitus brus och vad kan man göra åt det? Om du hör ett ständigt brus i huvudet som inte kommer från någon yttre ljudkälla kan du ha tinnitus. Tinnitus är ett tillstånd där man upplever ljud som ringande, susande, brusande eller pipande i öronen eller huvudet.

Tinnitus kan drabba ett eller båda öronen, och kan vara konstant eller komma och gå. Det är ett vanligt problem som påverkar cirka 15-20 procent av befolkningen, och är särskilt vanligt hos äldre personer.

Tinnitus kan ha olika orsaker, men det är oftast kopplat till någon form av hörselnedsättning. Hörselnedsättning kan bero på åldrande, bullerexponering, infektioner, skador eller andra sjukdomar som påverkar innerörat eller hörselnerven.

När hörseln försämras kan de små hårcellerna i innerörat skadas eller dö, vilket gör det svårare för hjärnan att tolka ljudsignaler. Detta kan leda till att hjärnan skapar egna ljud som uppfattas som öronpip.

Öronsus/öronpip kan också bero på andra faktorer, såsom stress, ångest, depression, mediciner (till exempel vissa antibiotika, antiinflammatoriska läkemedel eller aspirin), blodcirkulationsproblem eller nervsystemssjukdomar (till exempel diabetes, sköldkörtelproblem eller multipel skleros).

woman covers her ears in pain

Brus i huvudet?

Om du har ett ständigt brus i huvudet som stör dig eller påverkar din livskvalitet finns det olika sätt att hantera det och minska obehaget. Några av de vanligaste behandlingsmetoderna för tinnitus är:

Tinnitus Retraining Therapy (TRT): TRT bygger på den neurofysiologiska modell som Pawel Jastreboff, amerikansk läkare och forskare, utvecklade i början av 1990-talet. Denna modell har stor betydelse för att kunna förstå hur patienter påverkas av sin tinnitus och varför några upplever det som mycket besvärande medan andra inte besväras något nämnvärt.Inom TRT använder man sig av ljudstimulering som tillför ett bredbandigt brus på svag nivå, så kallat vitt brus, i kombination med strukturerad rådgivning, KBT, där patienten får lära sig att hantera sin tinnitus med hjälp av olika metoder som har vetenskapliga stöd och klinisk förankring. Målet med TRT är att minska personens negativa reaktioner på de ljud som uppstår, som till exempel irritation och obehag. Läs mer HÄR

 

 

Kognitiv beteendeterapi (KBT): KBT är en form av psykoterapi som syftar till att ändra hur man tänker och känner om sitt tinnitusproblem. KBT kan hjälpa till att minska ångesten och depressionen som tinnitus kan leda till, samt att lära sig strategier för att hantera negativa tankar och känslor . KBT kan utföras individuellt eller i grupp, med hjälp av en terapeut eller online-program.

Hörapparater: Hörapparater är små elektroniska enheter som bärs i eller bakom örat för att förstärka ljud. Hörapparater kan hjälpa personer med tinnitus som också har hörselnedsättning, eftersom de kan göra det lättare att höra yttre ljud och därmed minska uppmärksamheten på tinnitusljudet . Hörapparater kan också ha inbyggda maskeringsfunktioner som kan generera ljudterapi. Hörapparater måste anpassas efter varje persons individuella behov och preferenser.


Andra behandlingsalternativ: Det finns också andra behandlingsalternativ för tinnitus som inte är lika väl etablerade eller utvärderade som de ovan nämnda. Dessa inkluderar mediciner (till exempel antidepressiva eller ångestdämpande läkemedel), kosttillskott (till exempel zink eller ginkgo biloba), akupunktur, hypnos, biofeedback eller transkraniell magnetstimulering (TMS) .

Dessa behandlingar kan ha olika effektivitet och biverkningar för olika personer, och bör endast användas efter samråd med en läkare.


Om du har ständigt brus i huvudet som kan vara tinnitus är det viktigt att du söker medicinsk hjälp för att utreda orsaken och få rätt behandling. Tinnitus är inte ett livshotande tillstånd, men det kan påverka din livskvalitet negativt om det inte hanteras på ett bra sätt. Det finns inget botemedel för tinnitus, men det finns sätt att lindra symtomen och lära sig att leva med det.

Det finns också stödgrupper och organisationer som kan ge dig information och råd om tinnitus. Du är inte ensam med ditt problem, och det finns hjälp att få.

Vi vill förändra och förbättra!

Vårt mål är att förbättra vardagen för individer med tinnitus och ge dem hopp om att kunna njuta av livet igen. Därför har vi utvecklat en medicinteknisk produkt som kan användas vid vilken tidpunkt som helst, eftersom varje person upplever sin tinnitus olika och behöver olika behandlingstider.

Du kan läsa mer om behandlingen genom att klicka här: Behandling med Tinearity G1 

Hör gärna av dig om du vill veta mer om hur vi på Duearity behandlar tinnitus: info@duearity.com 

Glöm inte skriva upp dig på vårt nyhetsbrev för erbjudanden, webinars och event.