Vad är tinnitus?

Vad är tinnitus? Allt du behöver veta om oljudet i dina öron. Hör du ett ljud som inte någon annan hör, till exempel ringningar, susningar, pipningar eller ett pulserande ljud? Om svaret är ja, då kan ha du upplevt tinnitus.

Tinnitus är ett tillstånd där man hör ljud som inte har någon yttre förklaring. Tinnitus kan vara konstant eller komma och gå, och kan variera i styrka. Tinnitus kan påverka din livskvalitet, din sömn, din koncentration och ditt humör.

Vad orsakar tinnitus?

Tinnitus kan ha många olika orsaker, men den vanligaste är hörselskador. När du utsätter dig för starka ljud, till exempel på konserter, i trafiken eller på arbetsplatsen, kan du skada de små hårcellerna i det inre örat som omvandlar ljudvågor till nervsignaler. När dessa hårceller blir skadade eller dör kan de skicka felaktiga signaler till hjärnan som tolkar dem som ljud.

Andra möjliga orsaker till tinnitus är:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibland kan man inte hitta någon tydlig orsak till tinnitus. Detta kallas idiopatisk tinnitus och beror på att hjärnan har blivit överkänslig för ljud och tolkar normala signaler som ljud.

Hur vanligt är tinnitus?

Tinnitus är ett mycket vanligt tillstånd som drabbar cirka 15 procent av vuxna i Sverige. Tinnitus är mer vanligt bland äldre personer, män och personer som arbetar i bullriga miljöer. Tinnitus är också mer vanligt bland personer som har andra hörselproblem, som hörselnedsättning eller hyperakusi (extrem överkänslighet för ljud).

 

Vi vill förändra och förbättra!

Vi på Duearity vill förbättra livskvaliteten för människor som lider av tinnitus och ge hopp och möjligheter för dem att njuta av livet.Därför har vi skapat en medicinteknisk produkt som kan användas när som helst under dygnet, eftersom tinnitus kan variera mycket från person till person när det gäller behandlings- och lindringstider.

Du kan läsa mer om behandlingen genom att klicka här: Behandling med Tinearity G1 

Hör gärna av dig om du vill veta mer om hur vi på Duearity behandlar tinnitus: info@duearity.com 

Glöm inte skriva upp dig på vårt nyhetsbrev för erbjudanden, webinars och event.