1 miljard unga riskerar att få hörselskador och tinnitus

"Det uppskattas att 0,67–1,35 miljarder tonåringar och unga vuxna över hela världen kan löpa risk att drabbas av hörselnedsättning på grund av att de utsätts för osäkra lyssnarmetoder", enligt studien som publicerades i BMJ Journal.

Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att mer än 430 miljoner människor i alla åldrar världen över för närvarande har nedsatt hörsel. Unga människor är särskilt utsatta på grund av deras användning av personliga lyssningsapparater (PLD), som smartphones, hörlurar och öronsnäckor, och på grund av att de besöker högljudda musik ställen.

Författarna till studien uppskattade att 23% av de vuxna och 27% av "minderåriga" exponerades för överdrivet brus från personliga lyssningsapparater.

Klicka på source för att komma till hela artikeln.

Source