Vad motiverar tinnituspatienter att fortsätta med IKBT

I en studie har man undersökt vad som motiverar tinnituspatienter att fortsätta med Internetbaserad KBT. Kärnan i KBT är att patienten ska skilja tinnitusljudet från tinnitusbesvären. Det patienten gör och tänker påverkar hur denne mår, som i sin tur påverkar hur patienten besväras av tinnitus. Tanken är att tinnitusupplevelsen då kan förändras även om själva tinnitusljudet inte gör det.

I inlägget skriver Per Carlberg som är en av forskarna till studien att:

"Många som lider av tinnitus är dock tveksamma till att söka psykologisk hjälp, eftersom man ser problemen som kroppsliga och inte psykiska. En del studier har också visat problem med avhopp från behandlingen. Därför ville vi titta närmare på vad som kan motivera personer som lider av tinnitus att söka psykologisk hjälp och att slutföra behandlingen.

I den aktuella studien fick 112 patienter i Tyskland besvara ett formulär med öppna frågor kring behandlingsmotivation och förväntningar. Dessa svar analyserades kvalitativt för att få fram kategorier med faktorer som var motiverande för att påbörja respektive fortsätta behandlingen."

Väldigt intressanta insikter som du kan läsa vidare i länken nedan.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om hur vi på Duearity behandlar tinnitus och kan hjälpa dig.

Source