Styrelse & ledning

Rom Mendel

Styrelseordförande sedan 2021, oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och till större aktieägare. Innehav: 70 000 teckningsoptioner av serie TO1 2021/24 samt 15 873 aktier i bolaget.

Rom Mendel har 20 års erfarenhet inom MedTech och hörselteknik. Rom har haft ledande befattningar inom Cochlear, den globala ledaren inom hörselimplantat, först som Director of Global Marketing och senare som VD och President för Cochlear Bone Anchored Solutions AB. Innan dess arbetade Rom på Oticon AS i Danmark, en av världens största leverantörer av hörapparater, där han ledde företagets globala affärsområden för pediatrisk och djupgående hörselnedsättning. Rom har arbetat i Sverige, Danmark, USA, Japan och Israel. Han har en M.Sc. i International Management från Copenhagen Business School. Andra relevanta uppdrag: Grundare och VD för Clear Path Management AB.

Anna Chérouvrier Hansson

Styrelseledamot sedan 2021, oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och till större aktieägare. Innehav: 70 000 teckningsoptioner av serie TO1 2021/24 samt 11 432 aktier i bolaget.

Anna har stor erfarenhet från marknadsföring, försäljning och affärsutveckling inom medicinteknik- och läkemedelsindustrin från bland annat Camurus, Novo Nordisk, Gambro och DuPont. Dessutom har Anna varit managementkonsult med fokus på kommersialiseringsstrategier samt chef för life-science-investeringar på Invest in Skåne. I dag är Anna ansvarig för försäljning och affärsutveckling och ingår i ledningsgruppen för First-North-bolaget SenzaGen. Anna har en magisterexamen från Lunds Universitet (Master of European Affairs in Business Administration and Business Law) samt kandidatexamen från Frankrike och Tyskland. Andra pågående väsentliga uppdrag: SenzaGen AB (VP Sales & Business Development)

Eva Vati

Styrelseledamot sedan 2021, oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och till större aktieägare. Innehav: 70 000 teckningsoptioner av serie TO1 2021/24 samt 7 936 aktier i bolaget.

Eva Vati är kemiingenjör från Lunds Tekniska Högskola samt en MBA från Copenhagen Business School. Eva har gedigen erfarenhet inom industrin kopplat till teknik, ledarskap, internationell affärsutveckling och finans, bl. a i roller som produktionschef inom läkemedelsbolaget PolyPeptide Laboratories AB, verkställande ledning för Epsilon AB och Regionchef för ÅF AB. Hon har också arbetat som hållbarhetschef och konsultutvecklingschef på Ework Group AB. Utöver detta har hon arbetat i ett antal olika styrelser sedan 2009 och startat upp ett antal olika branschorganisationer och nätverk och har bland annat varit styrelseordförande för MEDEA (Branschorganisation för konsulter inom medicinteknik). Ägare och VD för VATI of Sweden AB, VATIs Common Ground AB, VERIFY Agency of Sweden AB. Andra relevanta uppdrag: Styrelseledamot i Willo AB, Guideline Geo AB och Lund Business Incubator AB, Advisory för United Nations OP.

Peter Arndt

Styrelseledamot sedan 2020, ej oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och till större aktieägare. Innehav: 70 000 teckningsoptioner av serie TO1 2021/24 samt 5 279 365 aktier i bolaget.

Efter mer än 30 års arbetslivserfarenhet har Peter haft många olika positioner i en mängd olika företag. Intresset för entreprenörskap började för många år sedan. Fram tills nu har Peter hunnit starta 9 företag inom olika affärsområden. Peter brinner särskilt mycket för medicinteknik. Peter är VD och delägare i produktutvecklingsbolaget OIM Sweden AB där han arbetar tätt tillsammans med Ali och Arash. Utmärkelser: Dagens Industri Gasell, årets företag i Lund, ett flertalet designutmärkelser. Utöver detta står Peter som uppfinnaren till flertalet patenterade innovationer och ytterligare en del är på väg.

Ali Jehanfard

Styrelseledamot sedan 2020, ej oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och till större aktieägare. Innehav: 70 000 teckningsoptioner av serie TO1 2021/24 samt 1 023 810 aktier i bolaget.

Ali är en dedikerad projekt- och teamledare med stor förmåga att hantera människor. Han glädjer sig över att vara involverad och att få projekt, produkter och människor att växa. Ali är sällskaplig och bekväm i att arbeta med människor i alla typer av åldersgrupper och bakgrunder. Han har lett och arbetat framgångsrikt i flera internationella projekt. Ali driver sedan 2011 OIM Sweden AB tillsammans med Arash Golshenas, samt en del andra bolag. Under åren har Ali drivit en stor mängd utvecklingsprojekt inom olika branscher, till exempel medicinteknik.

Fredrik Westman

VD sedan 2020. Innehav: 70 000 teckningsoptioner av serie TO1 2021/24 samt 863 492 aktier i bolaget.

Fredrik Westman är utbildad inom statsvetenskap samt historia och har bred erfarenhet inom strategisk B2B-kommunikation, med fokus på komplexa marknader som exempelvis IT och medicinteknik. Fredrik har ett förflutet som VD på OptiFreeze AB (publ), MedicPen AB (publ), och som styrelseledamot i VibroSense Dynamics AB (publ). Han har tidigare arbetat med intern och extern kommunikation i Sveriges riksdag och drivit PR-företag i både Stockholm och Skåne. Fredrik fokusområden är strategisk och finansiell kommunikation, finansiering samt marknadsföring.

Alexandra Arndt

CFO sedan 2020. Innehav: 70 000 teckningsoptioner av serie TO1 2021/24.

Alexandra har en gedigen bakgrund och erfarenhet av att arbeta med ekonomisk redovisning i startup-bolag, bygga processer som följer bolagets utveckling och organisera och rekrytera personal till de poster som behöver bemannas. Utöver sina studier i Italien, har Alexandra studerat en tvärvetenskaplig linje på Malmö högskola. Arbetsmässigt efter studierna, började den entreprenöriella resan med Scalae AB, en resa som ledde till att bolaget utsågs till Gazell-företag ett flertal gånger och som avyttrades 2014 till dåtidens största globala börsnoterade teknikkonsultbolag Altran. Utöver detta är Alexandra delägare och grundare av Footloose Invest AB vars fokus är att identifiera bra investeringar, utföra uppdrag inom ekonomi, HR och affärsutveckling.