Research and tinnitus

Det behövs mer pengar för forskning kring tinnitus

En JAMA Neurology-rapport uppskattar att 14,4 procent av den globala befolkningen har tinnitus. Det noterade att det finns en brist på effektiva behandlingar och efterlyste mer investeringar i forskning i terapier för tillståndet.

Tinnitus är uppfattningen av ett ljud, vanligtvis ett ringande, visslande, rasslande eller väsande ljud, känt i öronen eller huvudet, i avsaknad av en yttre akustisk stimulans. Hittills finns det inga godkända läkemedel för att behandla tinnitus, bara vissa terapier som gör det möjligt för människor att leva med symptomet. I sin allvarligaste form kan det påverka människors mentala och emotionella hälsa, sömnförmåga och sociala välbefinnande.

 

 

JAMA Neurology-rapporten är den första som uppskattar den globala förekomsten av tinnitus och bekräftar på global nivå resultaten i en europeisk studie som publicerades i november 2021 i Lancet Regional Health -Europe av samma författare. Författarna säger att uppskattningarna placerar tinnitus bland de främsta orsakerna till funktionshinder, och bristen på effektiva behandlingsalternativ motiverar en stor investering i forskning på detta område.

Klicka på SOURCE längre ner för att läs hela artikeln (Engelsk artikel) 

Vi vill förändra och förbättra!

Vi strävar efter att förbättra livskvaliteten för personer med
tinnitus och ge dem möjlighet att återigen njuta av livet. Därför har vi tagit
fram en medicinteknisk produkt som kan användas när det passar den
enskilde personen bäst, eftersom tinnitus kan variera mycket från person
till person när det gäller behandling och lindring

Du kan läsa mer om behandlingen genom att klicka här: Behandling med Tinearity G1 

Hör gärna av dig om du vill veta mer om hur vi på Duearity behandlar tinnitus info@duearity.com

Source