Tinnitus och hörapparater

Effekten av Kognitiv beteendeterapi vid tinnitusrelaterade besvär

Finns det en koppling mellan tinnitus och depression, ångest, kognitiva besvär och sömnbesvär? Vi hittade ett examensarbete från Malmö Högskolan som undersökte sambandet och som vi vill gärna dela detta med er.

Arbete som är utförd av Viktoria Ekelund och Janina Yin hade som mål att undersöka följande:

"Syftet med denna studie var att öka kunskapen om tinnitus hos allmänsjuksköterskor och sjuksköterskestudenter, med två specifika frågeställningar. Den första var vilket bevis det finns för ett samband mellan tinnitus och depression, ångest, kognitiva besvär och sömnbesvär. Den andra frågeställningen handlade om på vilket sätt som kognitiv beteendeterapi har effekt på tinnitusrelaterade
besvär."

En intressant tanke som de poängterade var:

"Förslag på rekommendationer till implementering i vården är att då
sjuksköterskan möter en patient med tinnitus bör sjuksköterskan förhöra sig om
eventuella besvär, och vid behov rekommendera kognitiv beteendeterapi."

Läs gärna deras arbete för att få en bredare förståelse kring effekten av Kognitiv beteendeterapi vid tinnitusrelaterade besvär.

Klicka här eller på source

 

 

Vill du läsa mer om Tinnitus Retraining Therapy och hur det kan hjälpa dig som lider av tinnitus, kan du göra det genom att klicka här: Behandling med TRT

Vi vill förändra och förbättra!

Vi på Duearity vill förbättra livskvaliteten för människor som
lider av tinnitus och ge hopp och möjligheter för dem att njuta av livet.
Därför har vi skapat en medicinteknisk produkt som kan användas när
som helst under dygnet, eftersom tinnitus kan variera mycket från person
till person när det gäller behandlings- och lindringstider.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om hur vi på Duearity behandlar tinnitus info@duearity.com 

Source