Hur du kan få balans på din tinnitus med Tai-Chi

Hur du kan få balans på din tinnitus med Tai-Chi

Enligt en studie från 2019 så har man kunnat bevisa att med hjälp av Tai-Chi skapat en minskning av svårighetsgraden av sin tinnitus, vilket tyder på att det kan vara användbart för patienter med tinnitus.

Tinnitus kan avsevärt påverka livskvaliteten, eftersom det kan leda till trötthet, stress, sömnstörningar, koncentrations- och minnesproblem, ångest, depression och irritabilitet. Lyckligtvis finns det metoder som kan hjälpa till att eliminera, eller åtminstone minska, bruset.

Eftersom uppblossningar ofta orsakas av stress, rekommenderas ofta avslappningstekniker som Tai Chi, Qigong, meditation och yoga. Även 15 minuters avslappning kan öka ditt humör och förhoppningsvis sänka volymen på din tinnitus. Se också till att du får tillräckligt med vila, eftersom sömnbrist kan förvärra tinnitus.

Klicka på SOURCE för att läs hela artikeln (Engelsk artikel) 

 

Vi vill förändra och förbättra!

Duearitys syfte är att förbättra livet för individer med tinnitus och ge dem hopp om att kunnanjuta av livet igen.Därför har vi skapat en medicinteknisk produkt som kan användas vid vilken tidpunkt som helst, eftersom varje person upplever sin tinnitus olika och behöver olika behandlingstider.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om hur vi på Duearity behandlar tinnitus info@duearity.com 

 

Source