Metoder som kan hjälpa din tinnitus

Har du någonsin känt dig frustrerad, överbelastad eller hopplös till följd av tinnitus? Du är inte ensam! Många människor påverkas och lider av detta tillstånd, men det finns hopp. I detta blogginlägg kommer vi att gå igenom olika metoder och behandlingar för att hantera symtom och främja positiva tankar och känslor.

Audionom företaget Treble Health har i ett blogginlägg skrivit ner några verktyg som kan hjälpa dig att få ner stressen och lidandet kring din tinnitus.

KBT

Kognitiva beteendetekniker är en populär behandling för dessa tillstånd och kan vara mycket effektiva för att hjälpa patienter att hantera sina symtom. Några av målen med KBT är:

Alla 3 mål förväntas leda till mer positiva känslomässiga resultat.

Grupprådgivning

Grupprådgivning kan vara ett annat bra alternativ för patienter med tinnitus och hyperacusis, eftersom det ger en stödjande miljö där du kan dela dina erfarenheter med andra som går igenom liknande utmaningar. Djupa andningsövningar och  biofeedback-tekniker kan också bidra till att minska stressnivåerna och främja avslappning. 

 

 

STOPP-metoden

En annan effektiv metod för positiva tankar, känslor och tankesätt är användningen av STOP-metoden.  STOPP definierar:

S- Sätt ett mål eller avsikt för dagen

T- Ta några djupa andetag

O- Observera dina tankar och känslor utan att döma

P- Sätt saker i perspektiv

P- Fortsätt med vänlighet och medkänsla mot dig själv

Mindfulness-baserad stressreducering

Mindfulness-baserad stressreducering (MBSR) är en form av mindfulnessmeditation som ofta används för att hjälpa människor att hantera stress, ångest och smärta. MBSR har visat sig vara effektivt för att minska tinnitus och de känslomässiga effekter det kan ha på människor. Tinnitus är ett vanligt tillstånd som orsakar ett ringande eller surrande ljud i öronen. Det kan vara irriterande och kan ibland störa sömn och koncentration. Tillståndet kan också orsaka ångest och depression.

MBSR kan bidra till att minska symtomen på tinnitus genom att lära människor hur man fokuserar sin uppmärksamhet på nuet och att vara uppmärksam på sina tankar och känslor. Övningen kan bidra till att minska stress och ångest och att öka avslappningen. Det finns inget botemedel mot tinnitus, men MBSR kan hjälpa till att göra tillståndet mer hanterbart. Om du lider av tinnitus, överväga att prata med din läkare om MBSR.

Du kan läsa hela artikeln genom att klicka här eller på source nedan

Vi vill förbättra din livskvalité så att du kan ta tillbaka kontrollen över din tinnitus

Duearitys syfte är att förbättra livet för individer med tinnitus och ge dem hopp om att kunna njuta av livet igen. Därför har vi skapat en medicinteknisk produkt som kan användas vid vilken tidpunkt som helst, eftersom varje person upplever sin tinnitus olika och behöver olika behandlingstider.

Du kan läsa mer om behandlingen genom att klicka här: Behandling med TRT

Undrar du någon kan du alltid höra av dig till oss på info@duearity.com

Source