Tinnitus and harmony

Tinnitus och acceptans: effekter på tinnitusbesvär och livskvalitet

Hur kan acceptans hjälp dig i att förstå din tinnitus och hur är den kopplad till din livskvalité? Vi har hittat en studie skriven av Vendala Westin där hon undersöker sambandet.

Studien är skriven av Vendela Westin och hon förklarar syftet med arbetet såhär:

"Denna uppsats är uppdelad i två delstudier där syftet med delstudie ett var att
utarbeta ett tinnitusspecifikt självskattningsformulär för acceptans, samt
undersöka dess psykometriska egenskaper, normer och faktorstruktur.

Syftet med delstudie två var att bland tinnituspatienter undersöka det prediktiva värdet
av acceptans avseende senare tinnitusbesvär och livskvalitet, när man
kontrollerar för depression och ångest. Detta då acceptans i en rad studier visat
sig vara relaterat till ett antal mått på livskvalitet, psykopatologi, stress, smärta,
jobbprestation och negativ affektivitet"

Det är en bred studie och perfekt för den som vi veta mer om sambandet mellan tinnitus och acceptans.

Du kan läsa studien genom att klicka här 

 

 

Vill du läsa mer om Tinnitus Retraining Therapy och hur det kan hjälpa dig som lider av tinnitus, kan du göra det genom att klicka här: Behandling med TRT

Vi vill förändra och förbättra!

Vi på Duearity vill förbättra livskvaliteten för människor som
lider av tinnitus och ge hopp och möjligheter för dem att njuta av livet.
Därför har vi skapat en medicinteknisk produkt som kan användas när
som helst under dygnet, eftersom tinnitus kan variera mycket från person
till person när det gäller behandlings- och lindringstider.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om hur vi på Duearity behandlar tinnitus info@duearity.com