⦿   7 av 10 FÅR SNABB LINDRING    ⦿   FÖR NORMALHÖRANDE    ⦿   BEHANDLA NÄR DU SOVER

Tinnitus Stress Anxiety

Tinnitus Stress Ångest

Pip i öronen, stress och ångest: Vad är sambandet och hur kan du hantera det?

Att det piper i öronen är ett tillstånd där du hör något som inte finns i din omgivning. pipande eller pulserande ljud i ett eller båda öronen. Det kan vara tillfällig eller kronisk, och det kan variera i styrka och frekvens beroende på ditt mående.

Stress är en naturlig reaktion på utmaningar eller hot i livet. Det kan vara positivt och hjälpa dig att fokusera och prestera bättre. Men om stressen blir för mycket eller för långvarig kan det leda till negativa effekter på vardag.

Ångest är en känsla av oro, nervositet eller rädsla som kan påverka dina tankar, känslor och beteenden. Det är normalt att känna ångest ibland, till exempel inför en viktig händelse eller en svår situation. Men om ångesten blir för intensiv eller för ofta kan det hindra dig från att leva ett normalt liv.

Tinnitus, stress och ångest har ett nära samband med varandra. Öronpip kan orsaka eller förvärra stress och ångest, och stress och ångest kan i sin tur orsaka eller förvärra tinnitus. Det kan skapa en ond cirkel som är svår att bryta.

Hur påverkar tinnitus stress och ångest?

Det kan påverka din livskvalitet negativt. Det kan göra det svårt att koncentrera sig, sova, arbeta eller njuta av sociala aktiviteter. Det kan också leda till mer stress, oro och nedstämdhet.

När du har tinnitus kan du uppleva följande känslor:

Dessa känslor kan utlösa stress och ångest som i sin tur kan förstärka tinnitus. Stress och ångest kan göra dig mer uppmärksam på ljudet, mer känslig för höga ljud och mer negativ i ditt tänkande. Det kan också påverka din sömn, din aptit, din energi och din motivation.

 

 

Stress och ångest kan också orsaka eller förvärra tinnitus på flera sätt:

Alla dessa faktorer kan bidra till att skada de små hårcellerna i innerörat som omvandlar ljudvågor till nervsignaler. När hårcellerna blir skadade eller överbelastade kan de skicka felaktiga signaler till hjärnan som tolkas som ljud.

Hur kan du hantera tinnitus, stress och ångest?

Det finns ingen universell behandling för tinnitus, stress och ångest som fungerar för alla. Men det finns flera sätt att hantera dessa tillstånd och minska deras inverkan på ditt liv. Här är några tips som du kan prova:

Tinnitus, stress och ångest är vanliga problem som kan påverka många människor i olika åldrar och bakgrunder. De har ett nära samband med varandra och kan skapa en ond cirkel som är svår att bryta. Men det finns hopp och hjälp att få. 

Vi vill förändra och förbättra!

Vårt mål är att förbättra vardagen för individer med tinnitus och ge dem hopp om att kunna njuta av livet igen. Därför har vi utvecklat en medicinteknisk produkt som kan användas vid vilken tidpunkt som helst, eftersom varje person upplever sin tinnitus olika och behöver olika behandlingstider.

Du kan läsa mer om behandlingen genom att klicka här: Behandling med Tinearity G1 

Hör gärna av dig om du vill veta mer om hur vi på Duearity behandlar tinnitus: info@duearity.com 

Glöm inte skriva upp dig på vårt nyhetsbrev för erbjudanden, webinars och event.