⦿   7 av 10 FÅR SNABB LINDRING    ⦿   FÖR NORMALHÖRANDE    ⦿   BEHANDLA NÄR DU SOVER

 Think and brood over tinnitus

Vanligaste frågorna kring tinnitus

Det beräknas att cirka 10-15 procent av befolkningen upplever öronsus/öronpip någon gång. Cirka två procent av befolkningen har svår tinnitus, så svår att symptomen påverkar möjligheten att leva ett normalt liv. Vi har därför samlat de vanligaste frågorna kring detta för att du ska kunna få mer förståelse kring ämnet.

Vanliga orsaker till tinnitus

Vad händer i örat när man får tinnitus?

Orsaken för tinnitus kan uppstå i innerörat till följd av akustisk chock, plötslig hörselnedsättning eller åldersbetingad hörselnedsättning. Forskare tror att vissa ljud vidarebefordras svagt eller inte alls till hjärnan på grund av skador på sinnescellerna i öronsnäckan.

Kan man få yrsel av tinnitus?

Tinnitus orsakas av olika rubbningar som påverkar hur hjärnan bearbetar ljud. Du kan känna yrsel och illamående om du har neurologisk tinnitus. Sensorisk tinnitus är i själva verket en form av subjektiv tinnitus.

Kan man må illa av tinnitus?

Tinnitus orsakas av olika rubbningar som påverkar hur hjärnan bearbetar ljud. Du kan känna yrsel och illamående om du har neurologisk tinnitus. Sensorisk tinnitus är i själva verket en form av subjektiv tinnitus.

Varför pulserar det i mitt öra?

Man brukar kalla detta för pulserande tinnitus. Man hör sina hjärtljud eller puls i örat. Detta kan beskrivas som ett pulserande strömningsljud från en kärlmissbildning eller ett överaktivt blodkärl nära örat. Det kan också bero på kontraktioner i mellanörats små muskler. Man brukar säga att pulserande tinnitus är en form av objektiv tinnitus. Dessa ljud kan alltså observeras och registreras till skillnad från subjektiv tinnitus. Ibland kan din läkare höra ljudet via stetoskop. Enbart ett fåtal procent av alla människor med tinnitus har en objektiv tinnitus.

Hur länge kan tillfällig tinnitus vara?

Det finns inget bra svar på frågan då det är väldigt individberoende.

Tinnitus kan komma efter du blivit utsatt för ett enstaka ljud som varit skadligt högt, som till exempel en explosion. Denna form av tinnitus brukar försvinna när örat har läkt efter skadan, vilket kan ta upp till sex månader. 

 

 

Kan man få tinnitus av öronproppar?

Undvik att använda öronproppar för jämnan då du blir känsligare för ljud, dessutom hör du din tinnitus mer. Undvik inte vardagsljud, du ska inte utsätta dig för starka ljud.

Varför får man pulserande tinnitus?

Man brukar säga att pulserande tinnitus är en form av objektiv tinnitus. Man hör sina hjärtljud eller puls i örat. Det kan också bero på kontraktioner i mellanörats små muskler. Detta kan beskrivas som ett pulserande strömningsljud från en kärlmissbildning eller ett överaktivt blodkärl nära örat.

Kan tinnitus komma plötsligt?

Ja, tinnitus kan komma plötsligt. När tinnitusljudet uppfattas kan det skapa starka känslor såsom frustration, rädsla, nedstämdhet osv. Dessa känslor kan i sin tur orsaka fysikaliska reaktioner som ångest och stress och detta förstärker tinnitussymptomen och gör att den onda cirkeln fortsätter.

Vem drabbas av tinnitus?

De vanligaste orsakerna till tinnitus är att bullerskador på grund av att du har varit i miljöer med höga ljud eller drabbats nedsatt hörsel. Tinnitus kan uppstå i alla åldrar och är ett mycket vanligt problem som tyvärr kryper allt längre ned i åldrarna Det går inte alltid att få bort tinnitus, men det finns sätt att lindra besvären.

Är tinnitus en arbetsskada?

Har du råkat ut för starka ljud eller buller i arbetet som orsakat hörselskada är det en arbetsskada och du har rätt till ersättning för det.

Kan man få tinnitus som barn?

Tinnitus förekommer i alla åldrar, även hos barn, men den största gruppen med tinnitus är medelålders och uppåt. Öronsusningar är ofta länkat till nedsatt hörsel, särskilt hos äldre personer.

 

Behandla eller lindra tinnitus

Tinnitus förekommer i alla åldrar men har de senaste åren börjat drabba allt fler yngre personer. Symptomen kan ofta bli bättre med tiden och det finns olika möjligheter att lindra och minska besvären.  

Tinnitus kan i dagsläget inte botas. Men det finns en rad olika metoder för att lindra tinnitus. Exempel på några av dessa metoder är  

Hur undersöker man om man har tinnitus?

Det kan uppfattas som ett ihållande tjutande ljud, ett låg ton eller till och med en skiftande ton. Tinnitus kan vara ett surrande, väsande, tjutande eller klickande ljud i öronen som bara du kan höra. Typen och intensiteten av ljudet varierar från person till person och du kanske hör olika ljud från gång till gång.

Kan man träna bort tinnitus?

TRT- Tinnitus Retraining Therapy är en metod att omprogrammera upplevelsen av ljudet, den enda vedertagna behandlingsmetod som merparten av den vetenskapliga världen rekommenderar. Kognitiv beteendeterapi i kombination med vitt brus  lär en person med symptom att leva med sin tinnitus och 70-80% upplever en lindring.

Vad menas med tinnitus och hur kan man behandla tinnitus?

Man kan behandla tinnitus delvis genom att lyssna på vitt brus i kombination med KBT-behandling. Dock finns det en uppfattning om att inte blanda båda problemställningarna i en och samma hjälpmedel, varpå många väljer andra lösningar för att behandla sig.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

KBT (Kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Thearpy). Syftet är att förändra det egna förhållningssättet och inställningen till tinnitusljudet så att ljudet känns mindre besvärande eller inte besvärande över huvud taget.  

Tinnitus Retraining Therapy (TRT)

TRT (Tinnitus Retraining Therapy) syftar till att förmå hjärnan att reagera mindre negativt på tinnitusljudet, till exempel genom att använda vitt brus.  

Läs gärna mer om Tinnitus Retraining Therapy i artikeln nedan:

Hearing Health Foundation – The Tinnitus and Hyperacusis Issue

Ljudmaskering

Ljudmaskering innebär att man lyssnar på olika typer av ljud som avleder uppmärksamheten från det egna tinnitusljudet.

Terapi

Terapi i samarbete med psykolog som syftar till att bearbeta stress och depression. Fysioterapi, smärtlindring och bett fysiologisk behandling. 

Vi vill förändra och förbättra!

Vi på Duearity vill förbättra livskvaliteten för människor som lider av tinnitus och ge hopp och möjligheter för dem att njuta av livet. Därför har vi skapat en medicinteknisk produkt som kan användas när som helst under dygnet, eftersom tinnitus kan variera mycket från person till person när det gäller behandlings- och lindringstider.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om hur vi på Duearity behandlar tinnitus: info@duearity.com 

Skriv gärna upp dig på vårt nyhetsbrev för erbjudanden, webinars och event.