Get rid of tinnitus

Varför det är så svårt att hitta ett botemedel till Tinnitus

Trots att tinnitus som är ett så vanligt symptom så finns det tyvärr ovaligt få behandlingsalternativ och de som finns tillgängliga syftar till att minska påverkan snarare än att specifikt ta itu med roten till tinnitus.

I synnerhet finns det inget läkemedel som rekommenderas specifikt för hantering av tinnitus. Medan några av de för närvarande tillgängliga insatserna är effektiva för att förbättra livskvaliteten och minska tinnitus-associerad psykisk nöd, visar de flesta liten om någon effekt på det primära symptomet på subjektiv tinnitusljudstyrka.

Studier av tinnitustjänster har visat ett betydande missnöje hos slutanvändarna och en tydlig koppling mellan vårdgivarnas och tinnituspatienternas mål: patienterna vill att deras tinnitusljudstyrka ska minskas och skulle föredra en farmakologisk lösning framför andra metoder. Flera studier har visat att tinnitus medför en betydande ekonomisk börda för hälso- och sjukvårdssystemen och en ännu större ekonomisk inverkan på samhället som helhet.

Klicka på SOURCE lite längre ner på sidan för att läsa hela artikeln (Engelsk artikel)

 

Vi vill förändra och förbättra!

Vi på Duearity vill förbättra livskvaliteten för människor som lider av tinnitus och ge hopp och möjligheter för dem att njuta av livet.Därför har vi skapat en medicinteknisk produkt som kan användas när som helst under dygnet, eftersom tinnitus kan variera mycket från person till person när det gäller behandlings- och lindringstider.

Du kan läsa mer om behandlingen genom att klicka här: Behandling med Tinearity G1 

Hör gärna av dig om du vill veta mer om hur vi på Duearity behandlar tinnitus: info@duearity.com 

 

Glöm inte skriva upp dig på vårt nyhetsbrev för erbjudanden, webinars och event.

Source