100% nöjd kundgaranti   •   Betala med Klarna   •   Behandla för 25 kr per dag

att leva med tinnitus

Leva med tinnitus

Permanent tinnitus är ett tillstånd man ofta får leva med hela livet. Men det finns mycket man kan göra för att det ska uppfattas som mer lindrigt och lättare att hantera.

Hur sover man med tinnitus?

Vanliga konsekvenser av tinnitus är till exempel sömnsvårigheter, koncentrationsproblem, oro och ångest, ljudöverkänslighet, social isolering, nedstämdhet, irritation och svårigheter att höra. Det är lätt att hamna i onda cirklar, med oro som leder till sömnsvårigheter som leder till ännu mer oro, som i sin tur kan leda till att ljudet blir ännu mer besvärande.

De flesta lyckas bryta den onda cirkeln efter ett tag och hitta tillbaka till lugn och balans. Men om besvären fortsätter över längre tid är det viktigt att söka hjälp, till exempel KBT-behandling i kombination med vitt brusbehandling.

Är tinnitus permanent?

Alla som lider av tinnitus upplever symptomen och besvären olika. Tinnitus kan upplevas som ett ringande, surrande eller väsande ljud och kan vara tillfälligt eller permanent. Det finns i dagsläget ingen tinnitusbehandling som botar men det finns de som finns lindrar symptomen.

Kan man få tinnitus att försvinna?

De flesta som får tinnitus blir bättre av sig själva eller efter att de har fått behandling. Det finns ingen behandling som tar bort tinnitus, behandlingen går i stället ut på att lindra besvären och förbättra upplevelsen av de besvärande ljuden.

Kan tinnitus som beror på stress försvinna?

Tinnitus kan minska eller försvinna om stressen också minskar, det är inte ovanligt att tinnitus ökar i samband med stress eller annan psykologisk belastning såsom depression eller trauma.

Hur är det att leva med tinnitus?

Ungefär 3-5% av en population har livspåverkande tinnitus som påverkar deras förmåga att leva ett normalt liv. De allra flesta som får tinnitus upplever ganska snart att ljudet efterhand blir mindre besvärande och tänker allt mindre på det tills det inte längre är ett problem. För en mindre grupp tar det längre tid att vänja sig och ljudet kan ge upphov till oro och ångest som ökar besvären.

Kan man lära sig leva med tinnitus?

Ja, TRT, Tinnitus Retraining Therapy, är en metod att omprogrammera upplevelsen av ljudet, den enda vedertagna behandlingsmetod som merparten av den vetenskapliga världen rekommenderar. Kognitiv beteendeterapi liknar TRT och lär patienten att leva med tinnitussymptomen och i kombination med vitt brusbehandling upplever 70-80% en lindring av sin tinnitus.