Tinnitusbehandling tjänar på tvärprofessionella team

För personer med tinnitus i Sverige finns det i dag relativt få behandlingsalternativ, och det råder exempelvis brist på kliniker med KBT-kompetens som arbetar med tinnitus. Situationen är densamma i många länder. Dessutom är specialiserade team som arbetar med tinnitus sällsynta

För personer med tinnitus i Sverige finns det i dag relativt få behandlingsalternativ, och det råder exempelvis brist på kliniker med KBT-kompetens som arbetar med tinnitus. Situationen är densamma i många länder. Dessutom är specialiserade team som arbetar med tinnitus sällsynta.

Regionala vårdprogram har tidigare utvecklats, men det finns inga nationella riktlinjer från Socialstyrelsen vad gäller bedömning och behandling av tinnitus. Detta skulle vara önskvärt, då obehandlad tinnitus utgör en omfattande samhälls­ekonomisk kostnad och lidande. Klicka på källa / source och läs hela artikeln.

Source