⦿   7 av 10 FÅR SNABB LINDRING    ⦿   FÖR NORMALHÖRANDE    ⦿   BEHANDLA NÄR DU SOVER

Ny styrelseordförande i Duearity AB

Ny Ordforande

Duearitys styrelseordförande, Rom Mendel, kommer att avgå från bolagets styrelse. Skälet är att Rom kommer att påbörja ett nytt uppdrag som VD för Optinova-koncernen. Detta innebär att tiden inte räcker till. En av bolagets grundare, Peter Arndt, kommer att utses till styrelseordförande fram till ordinarie årsstämma våren 2023. Peter Arndt kommer jämte ordförandeuppdraget att fortsätta leda bolagets lansering av Tinearity G1.

Vid frågor kontakta bolagets VD Fredrik Westman alternativt bolagets tillträdande ordförande Peter Arndt

För mer information läs hela pressmeddelandet i länken nedan

https://ir.duearity.com/for-investerare/pressreleaser/detail/?slug=ny-styrelseordforande-i-duearity-ab