Analyst Group intervjuar Duearity

Analyst Group intervjuar Duearitys VD Fredrik Westman i samband med bolagets Q2-rapport.

00:14 - Utfallet för andra kvartalet för 2022 har nyligen presenterats, och vi befinner nu oss en bit in på årets tredje kvartal. Skulle du kunna ge en kort sammanfattning om Duearitys utveckling under perioden och hur det banar väg för resten av året?

01:31 - Efter att certifieringsorganet Intertek återkom med frågor gällande Duearitys tekniska dokumentation gällande CE-märkning bestämde ni er för att genomföra kompletterande tester i syfte att verifiera en ekvivalent produkts decibelnivå. Skulle du kunna berätta mer om den processen går till rent konkret?

03:16 - Mycket fokus ligger nu kring marknadsföring av produkten där ni förstärkt insatserna med en digital marknadsstrategi. Skulle du kunna utveckla mer kring strategin och hur den avser att driva på försäljningen?

04:12 - Väsentliga förändringar avseende risk- och osäkerhetsfaktorer har inträffat under perioden. Hur kan Duearity navigera sig igenom dagens marknadsförhållanden för att minimera riskerna och ta vara på möjligheterna?

05:56 - Vad kan en investerare och aktieägare förvänta sig från Duearity under andra halvan av 2022, finns det något som är särskilt intressant att bevaka framgent?