Tinearity är en skattefri förmån!

Duearitys bedömning är att Tinearity G1 kan vara en avdragsgill kostnad för arbetsgivare

Duearity AB har beställt en skatterättslig utredning som syftar till att utreda om Tinearity G1 kan klassas som en skattefri förmån. Duearitys bedömning är att Tinearity G1 kan vara en avdragsgill kostnad för arbetsgivare och en skattefri förmån för den anställde enligt bestämmelserna om förebyggande behandling och rehabilitering i inkomstskattelagen.

Personer som besväras av tinnitus kan kräva att få en Tinearity G1 betald av sin arbetsgivare.

Arbetsgivaren har ett stort ansvar för att stå för arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder och förebyggande behandlingsåtgärder för att en anställning ska kunna bestå. Åtgärderna ska gälla en anställd som har förhöjd risk för sjukdom som kan förväntas leda till nedsatt arbetsförmåga. Åtgärder som sätts in för att förebygga en potentiell oförmåga att arbeta i senare skede omfattas alltså av regelverket. För att det ska vara en skattefri förmån för den anställde räcker det att åtgärden klassas som förebyggande behandling eller rehabilitering.

I Sverige har 15-20 % av befolkningen tinnitus

- Tinnitus påverkar ett stort antal människor i Sverige. Till exempel leder tinnitus till försämrad nattsömn och depression vilket i sin tur påverkar arbetstagarens mående och arbetsprestation. Att Tinerity G1 kan betraktas som en skattefri förmån kan vara till stor fördel för alla dem som inte själva har möjlighet att betala för produkten samtidigt som det kan gagna arbetsgivaren, säger Fredrik Westman, VD Duearity AB.

Den skatterättsliga utredningen har genomförts av en skattejurist. Skälet till den genomförda utredningen är att Duearity har fått förfrågningar från såväl arbetsgivare som arbetstagare om arbetsgivaren kan köpa en Tinearity G1 till arbetstagaren.

Duearitys bedömning är utifrån utredningen att Tinearity G1 kan vara en avdragsgill kostnad för arbetsgivare och en skattefri förmån för den anställde enligt bestämmelserna om förebyggande behandling och rehabilitering i inkomstskattelagen.


För ytterligare information, vänligen kontakta
Fredrik Westman, CEO
+46 738 145 215
fredrik.westman@duearity.com  
www.duearity.com


Om Duearity AB
Duearity är ett medtechföretag som utvecklar och producerar lösningar i syfte att lindra symtom och underlätta vardagen för dem som lider eller besväras av tinnitus. Med djup förståelse för de personer som har problem med tinnitus ska Bolaget med intelligenta lösningar ge dessa personer möjligheten att fullt ut kunna njuta av livet.
Bolaget ska erbjuda produkterna Tinearity G1 och Tinearity-AI. Tinearity G1 är CE-märkt och säljs inom EU. Produkten överför vitt brus med hjälp av icke-invasiv Bone Conduction Technology till innerörat i syfte att lindra symptomen. Tinearity-AI är under utveckling och ska med hjälp av artificiell intelligens hjälpa personer att förutse symptomen och bemästra sina besvär. Bolaget är noterat på Nasdaq First North och har sitt säte i Malmö.
www.duearity.com.

Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG).


Bifogade filer

Tinnitusprodukten Tinearity G1 är en skattefri förmån