⦿   7 av 10 FÅR SNABB LINDRING    ⦿   FÖR NORMALHÖRANDE    ⦿   BEHANDLA NÄR DU SOVER

Duearity och dess framtid - Aktieportföljen

Den 10/5 presenterade Fredrik Westman, Duearity AB´s VD, framtidsvisionerna för bolaget och syftet med kommande nyemissionen,bland annat berättar Fredrik om Duearitys notering på Nasdaq First North Growth Market och den europeiska och amerikanska marknaden. I Europa och Nordamerika beräknas ungefär fyrtiofem miljoner människor ha tinnitus, det är en potentiell marknad på 2,3 miljarder euro. Han går även igenom hur den framtida marknaden kan komma att växa pga av vi vårat dagliga liv använder fler lyssningskällor än någonsin förut att konsumera film och musik.

Ta del av innehåller genom att klicka på klippet.