⦿   7 av 10 FÅR SNABB LINDRING    ⦿   FÖR NORMALHÖRANDE    ⦿   BEHANDLA NÄR DU SOVER

Förslag till två nya styrelseledamöter i Duearity AB

ny-styrelse

Anna Anderström och Daniel Persson föreslås nyväljas till styrelseledamöter i Duearity AB vid bolagets årsstämma på måndag den 4 april. Styrelsen kommer därmed att bestå av sex ledamöter.

Vid Duearity AB:s bolagsstämma på måndag den 4 april föreslås Anna Anderström och Daniel Persson nyväljas till ledamöter i bolagets styrelse. Rom Mendel föreslås omväljas till styrelseordförande, samt Eva Vati, Peter Arndt och Ali Jehanfard omväljas till styrelseledamöter.

Anna Anderström:
Anna har lång erfarenhet av finans, strategi och supply chain från internationella, börsnoterade bolag. Under 11 år arbetade för Anna för Cochlear, den globala ledaren inom hörselimplantat, av vilka 6 år som Business Unit CFO för Cochlear Bone Anchored Solutions. Mellan 2019-2021 arbetade Anna i USA med kommersialisering av ett nytt hörselimplantat för Cochlear Americas.

Idag är Anna Group CFO och ingår i ledningsgruppen för Qmatic, ett globalt bolag inom Customer Journey Management. Hon har en magisterexamen från Halmstad Högskola (Master of European Business, Administration) samt kandidatexamen från England.

Daniel Persson:
Daniel är en erfaren affärsarkitekt samt före detta teknisk officer med inriktning på informationssystem och har mer än 15 års erfarenhet av innovation, affärsutveckling och digitalisering inom ett flertal branscher, bland annat hälso- och sjukvård, bilindustrin samt bank- och försäkring.

Daniel har varit en central del av utvecklingen av Sveriges första digitala vårdgivare, Min Doktor, och har sedan starten 2014 ansvarig för innovation och affärsutveckling och en av nyckelpersonerna som har inneburit att Min Doktor tog taktpinnen kring storskalig digitalisering av svensk primärvård.

Idag är Daniel VD på Minc, Malmö Stads Entreprenörshus.