⦿   7 av 10 FÅR SNABB LINDRING    ⦿   FÖR NORMALHÖRANDE    ⦿   BEHANDLA NÄR DU SOVER

Medtech Startup

top-medtech-startup

Duearity har av tidningen MedTech Outlook utsetts till en av ”Top 10 MedTech Startups in Europe 2021”. Som skäl till utnämningen har MedTech Outlook framhållit den korta utvecklingstiden för Duearitys första produkt Tinearity, vilken färdigställts på cirka 18 månader. Man anser också att Duearity lyckats applicera ”bone conduction technology” på ett nytt och intressant sätt. Vidare framhåller Medtech Outlook att Duearitys AI-system är en mycket lovande innovation. Slutsatsen är att Duearity med Tinearity och det kommande AI-systemet har goda förutsättningar att lyckas på marknaden.

Läs mer här