Fakta om tinnitus

Det finns för lite samlad fakta om Tinnitus, något vi avser att ändra på.

Vår faktasida har som syfta att lyfta allehanda frågeställningar rörande tinnitus. Globalt sätt är informationsflödet relativt stor men det är stora skillnader från land till land, något vi avser att ändra på med denna fakta sida. Vi kommer regelbundet lägga ut relevanta artiklar som lyfter tinnitus frågan från olika perspektiv, allt från vetenskapliga artiklar till konkreta råd och rön. Vår avsikt är att informera och kontinuerligt skapa mer medvetenhet kring problemställningen i att lida av tinnitus från de källor som globalt rapporterar om det.

Att behandla tinnitus i sin vardag

Att leva och att behandla sin tinnitus i sin vardag är fullt med utmaningar. Behandlingsmetoden som benämns TRT (tinnitus retraining therapy) är en kombination av att lyssna på vitt brus konstant utan avbrott i 6-8 timmar per dag under en period av 6 – 24 månader och samtidigt gå i KBT (kognitiv beteendeterapi).

Dags att ta folksjukdomen tinnitus på allvar

Uppemot 20 procent av svenskarna upplever tinnitus. För flertalet är det ett tillfälligt symptom efter att ha utsatts för exempelvis stress eller höga ljudnivåer, men för uppemot två till tre procent av befolkningen är det ett symptom som har stor påverkan på det dagliga livet. Tinnitus är den egna inre fienden som förstör glädjen i vardagen, beskär friheten och i många fall fråntar personen förmågan att arbeta, sova och delta i sociala sammankomster.

Vaccinforskare utvecklade tinnitus efter covid-vaccinering

Gregory Poland, MD, chef för Mayo Clinic's Vaccine Research Group i Rochester, Minnesota, förblir en ståndaktig vaccinationsförespråkare - även om han utvecklade tinnitus strax efter att ha fått sin andra dos covid-vaccin.

Att leva med tinnitus

Den inre kakofonin Det fräser, det brusar, det gnisslar, det brummar, det tjuter, det piper, det susar, det ringer, det vrålar, det viskar, det skramlar, det tutar, det knäpper, det kvittrar… Tinnitus är både solonummer och kakofoni. Både svagt och intensivt, både ständigt och sällan – variationerna är oändligt många. De flesta har upplevt sådana ljud någon gång, tillfälligt...

Skillnaden mellan vitt brus, rosa brus och ljudmaskering

Det finns en rimlig chans att du har hört talas om vitt brus förut. Du kanske redan har läst om hur det kan hjälpa dig att sova, tänka och koncentrera dig bättre, genom att dölja oönskade ljud omkring dig. Och om du blev lite nyfiken på vitt brus, så har du förmodligen också hört talas om rosa brus. Du har letat efter sätt att förbättra talintegriteten och minska störande störningar i ditt kontor? Då kanske du redan känner till ljudmaskering som behandling för tinnitus.

Hög musik i lurar kan skada ungas hörsel och skapa tinnitus

Var fjärde ungdom lyssnar på så hög musik i sina hörlurar att det riskerar att leda till tinnitus och hörsel­nedsättning. En grupp forskare undersöker nu hur riskerna ser ut och vilka grupper som lyssnar på ett farligt sätt. Förhoppningen är att kunna ta fram rikt­linjer som bidrar till att förebygga hörselskador. Klicka på källa / Source och läs hela artikeln.

Audionomledd kognitiv intervention vid tinnitus - En utvärdering

2018 startade Hörselenheten vuxna i Region Skåne ett FoU-projekt för att testa och utvärdera audionomledd KBT på en liten grupp patienter med besvär av tinnitus. Kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat sig ha hög evidens och hög effekt på tinnitusbesvär och ges traditionellt av psykolog eller psykoterapeut. KBT som ges av audionom fokuserar på tinnitustriggande situationer i kombination med audiologisk kunskap.

Upptäckt om hörselceller banar väg för nya tinnitus behandlingar

Upptäckt om hörselceller banar väg för nya tinnitus behandlingar Det finns fyra olika typer av nervceller i innerörat. Det har forskare vid Karolinska Institutet nyligen upptäckt. Det här kan kan bana väg för nya behandlingar av olika hörselskador, bland annat tinnitus och ljudöverkänslighet – men också hörselnedsättning. Klicka på källa / Source och läs hela artikeln. (Foto: Stefan Zimmerman)

Konstant tinnitus är kopplat till förändrad hjärnaktivitet

Hittills har det saknats en pålitlig objektiv metod för att diagnostisera tinnitus. Nu visar forskare från Karolinska Institutet att så kallad hjärnstamsaudiometri kan användas för att mäta förändringar i hjärnan hos personer med konstant tinnitus. Studien har publicerats i Journal of Clinical Investigation. Klicka på källa / Source och läs hela artikeln. (Foto: Getty Images)

Tinnitusbehandling tjänar på tvärprofessionella team

För personer med tinnitus i Sverige finns det i dag relativt få behandlingsalternativ, och det råder exempelvis brist på kliniker med KBT-kompetens som arbetar med tinnitus. Situationen är densamma i många länder. Dessutom är specialiserade team som arbetar med tinnitus sällsynta

Humbug vs. forskningsbaserade metoder kring tinnitus

Många som drabbats av tinnitus söker febrilt efter metoder som kan lindra symptomen. Det är då man upptäcker att det finns oerhört mycket humbug-lösningar. Ordföranden i amerikanska Hearing Health Foundation sökte länge. Till slut fann han en metod för att lindra sin tinnitus. Under Källa / Source kan hans råd. (Sidan 16-18, engelsk text)

Vad orsakar tinnitus?

Tinnitus har många orsaker. En orsak kan vara skador på hörselsinnet som uppstår vid höga ljudnivåer under en lång tid. En annan är akustiskt trauma, en plötslig bullerexponering, till exempel en explosion. Vissa läkemedel kan leda till tinnitus. Därutöver finns en rad andra orsaker. Tryck på "KÄLLA / SOURCE" för mer info (Svensk artikel).

Webinar - Varför utveckla Tinearity G1

Ta del av Duearitys första Webinar där bolagets VD Fredrik Westman och grundaren Peter Arndt, berättar historien bakom Tinearity G1.

Hur förhindrar jag Tinnitus?

Tinnitus kan inte alltid förebyggas. Det finns många orsaker och anledningar till att människor upplever tillståndet. Men det finns några exempel på hur du kan skydda dig mot tinnitus i vissa situationer, läs om råden på länken nedan (Engelsk artikel).

TRT - resultat efter ett års behandling

Läs mer om effekten av att behandla sig med TRT. Denna artikel beskriver långtidseffekten av behandlingen. ”Totalt hade 80% av patienterna ett tillfredsställande effekt efter 1 års behandling”

Vad är Tinnitus Retraining Therapy (TRT)?

Metoden är skapad av Pawel J. Jastreboff, Ph.D som publicerade en vetenskaplig artikel i ATA Tinnitus Today redan 1998. Läs historien bakom uppkomsten av TRT och effekten av att behandla sig på följande länk. (Engelsk artikel)