100% nöjd kundgaranti   •   Betala med Klarna   •   Behandla för 25 kr per dag

Samlad Fakta

Det finns för lite samlad fakta om Tinnitus, något vi avser att ändra på.

Vår faktasida har som syfta att lyfta allehanda frågeställningar rörande tinnitus. Globalt sätt är informationsflödet relativt stor men det är stora skillnader från land till land, något vi avser att ändra på med denna fakta sida. Vi kommer regelbundet lägga ut relevanta artiklar som lyfter tinnitus frågan från olika perspektiv, allt från vetenskapliga artiklar till konkreta råd och rön. Vår avsikt är att informera och kontinuerligt skapa mer medvetenhet kring problemställningen i att lida av tinnitus från de källor som globalt rapporterar om det.

;